Heim Nyhende Sommarsnakk med Valgerd Svarstad Haugland

Sommarsnakk med Valgerd Svarstad Haugland

Påtroppande fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland veit om ein alternativ yrkestittel som høyrest ganske kul ut!

Namn: Valgerd Svarstad Haugland

Alder: 54 år

Yrke: Kyrkjeverje i dag – komande fylkesmann i Oslo og Akershus

Skal bruke sommaren til: I år blir det ferie i Noreg. Tur om Sørlandet, ei god veke i Hardanger hos mor med tur til Baroniet i Rosendal, Shakespeare-festival og konsert. Trøndelag med Olavfestdagar og Stiklestadspel, Hurtigruta frå Trondheim til Stamsund med vitjing til Hamsun-senter og Petter Dass-senter. Vi avsluttar med sykling på Rallarvegen!

Gratulerer med ny jobb! Kva forventingar har du til jobben som fylkesmann? Eg gler meg til nye utfordringar. Trur det blir både krevjande og morosamt i tillegg til utfordrande, akkurat slik eg likar det.

Kva forventingar skal innbyggjarane ha til deg i embetet ditt? At eg skal gjera ein god og rettferdig jobb for dei.

Er det greitt for deg at du no er fylkesmann, eller kunne du tenkt deg ein meir kjønnsnøytral tittel? Eg bryr meg ikkje så veldig, men synes jo eigentleg den svenske tittelen, lenshøvding, er veldig kul!

Korleis opplever du sidemålsdebatten som har kome i kjølvatnet av Høgre sitt vedtak om å kutte ut sidemålseksamen i vidaregåande skule? Eg blir ganske oppgitt over at også Høgre har lagt seg på den populistiske lina. Det hadde eg ikkje venta og det skuffar meg.

Kva er ditt forhold til nynorsk? Det er mitt språk, men eg skriv bokmål like lett.

Korleis tar du språket med deg inn i arbeidet ditt som fylkesmann? Får eg brev på nynorsk svarer eg på nynorsk, brev på bokmål får svar på bokmål. Eg brukar oftast nynorsk i e-post. Dialekten min og mitt munnlege språk blir slik det alltid har vore, med dei endringane som kjem etter over 30 år i Oslo/Akershus.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...