Heim Nyhende Melsom-prisen 2011 til språkleg fornyar

Melsom-prisen 2011 til språkleg fornyar

Lars Amund Vaage får Melsom-prisen for romanen ”Skuggen og dronninga”; ei bok som juryen meiner er original, rørande og tankevekkande og som fortel om mennesket sin plass i verda.

Juryen, som består av Hilde Sandvik, Ola E. Bø og Brit Bildøen, seier dette om tildelinga:

– Det er ei glede å få gi Melsom-prisen til Lars Amund Vaage, som i heile sin forfattarskap har vore ein språkleg fornyar. Kanskje er det nettopp derfor språkløyse har vore eit tilbakevendande tema i bøkene hans. Vaage har vore opptatt av dei som skil seg ut, dei som fell utanfor eller som gjennom eigne val, bevisst eller ubevisst, set seg sjølve utanfor. Det er denne utanforposisjonen han på ulike måtar utforskar med sitt alltid leitande, presise og musikalske språk.

Lars Amund Vaage (59) er fødd på Sunde i Kvinnherad, og har ei rekke bokutgjevingar bak seg. Han debuterte med romanen Øvelse kalde vinter i 1979. Sidan har han gitt ut fleire romanar, både for barn og vaksne og han har også gitt ut dikt- og novellesamlingar.

Vaage byrja si yrkesutdanning på pianokrakken, men avbraut pianistutdanninga. Han har vore festspeldiktar i Bergen (2001) og ved Dei nynorske festspela (2008), og har også vore formann i Norsk Forfattersentrum.

59-åringen har også vunne prisar tidlegare. I 1995 fekk han Kritikarprisen og i 2002 P2-lyttarane sin romanpris.

– Den musikalske bakgrunnen har synt meir og meir att i bøkene til Lars Amund Vaage med tida. Språket er reint og rytmisk, vakkert og plastisk, og alltid effektivt. Også tematisk har musikken fått større plass i bøkene etter kvart, og med romanar som Rubato i 1995 og Tangentane i 2005 har han synt korleis møtet mellom skriftspråk og musikk kan utvikle stor og vesentleg litteratur, både ved freistnaden på å setje ord på dei opplevingar musikken kan gi, og i drøftingar om kunst og personlegdom, skriv Allkunne om forfattaren.

Melsom-prisen har sidan 1924 gått til ei ”verdifull bok” som ”efter sitt innhold kan egne sig til folkelæsning og masseutbredelse”. Skipsreder Ferd. Melsoms legat vart stifta i 1922. Formålet er «fremme av det norske sprog (landsmålet)». Det blir delt ut ein pris kvart år til ein forfattar eller omsetjar som året før har gitt ut ei verdifull bok som «efter sitt innhold kan egne sig til folkelæsning og masseutbredelse». Legatet vert styrt av Litteraturselskapet Det Norske Samlaget. Prisen er på 40.000 kroner.

Tidlegare vinnarar av prisen er mellom anna: Einar Økland, Jon Fosse, Knut Olav Åmås, Sigrun Slapgard og Marie Takvam.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...