Heim Nyhende Sparte streikemillionar forsvinn i kommune-sluket

Sparte streikemillionar forsvinn i kommune-sluket

Kommunane og fylkeskommunane sparte rundt 660 millionar på lærarstreiken i år. Men pengane kjem i liten grad elevane til gode.

 

På det meste var nær 8.000 lærarar i streik i haust. Dei 22 kommunane og 18 fylkeskommunane som vart tatt ut i streik, sparte om lag 240 millionar kroner på å sleppe å betale ut løn, arbeidsgjevaravgift, feriepengar og pensjonsinnskot i dei 59 arbeidsdagane streiken varte, viser utrekningar gjort av Utdanningsforbundet.

På toppen sparte arbeidsgjevarane rundt 420 millionar fordi utbetalinga av lønnstillegga til lærarane som vart forhandla fram i vår, var skuva på i fire månader på grunn av streiken.

Ekstraundervisning

Under streiken kravde både lærarorganisasjonane og Elevorganisasjonen at streikepengane måtte komme elevane til gode. Også KS, interesseorganisasjonen til kommunane, meinte det ville vere klokt.

Det skjer likevel i liten grad eller ikkje i det heile tatt, viser ei kartlegging NTB har gjort.

Berre to av femten kommunar og fylkeskommunar NTB har vore i kontakt med vil bruke alle pengane på elevane og skulane.

Fleire kommunar oppgir at dei ikkje legg opp til å tilbakeføre noko av dei sparte streikepengane til skulane og elevane, mens rundt halvparten oppgir at dei berre vil bruke delar av dei sparte pengane på ekstraundervisning til elevar som vart ramma av streiken.

– Feilslått

Stavanger kommune var ein av dei kommunane som streika lengst og hadde flest lærarar ute i streik, og følgjeleg «sparte» mest.

Kommunen legg likevel ikkje opp til å gi pengar tilbake til dei skulane som vart ramma.

Formannskapet i Stavanger vedtok for ei dryg veke sidan at dei rundt 13 millionane som vart spart, skal blir brukt til «å dekkje opp underbudsjettering av lønnsreserven etter lærarstreiken i lønnsoppgjeret i år og for å dekkje auka pensjonskostnader», opplyser kommunen i ein e-post. Saka er enno ikkje behandla i bystyret.

Fylkesleiaren for Utdanningsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød, er både skuffa og overraska.

– Det er ei svært feilslått prioritering. Dette er til sjuande og sist elevane sine pengar, det er dei som har mista tilbodet sitt, seier ho.

– Ein test

Elevorganisasjonen er også svært skuffa over prioriteringane kommunane gjer.

– Dette er pengar som i heilskap kunne gitt eit nødvendig løft til for eksempel pedagogisk utviklingsarbeid på kvar enkelt skule eller oppussing av skulebygg, seier Benjamin Skiaker Myrstad, leiar i Elevorganisasjonen.

– Eg ser dette som ein test på om kommunane faktisk har vilje til å ta det ansvaret dei har for å forvalte den offentlege fellesskulen. Om dei ikkje ein gong vil bruke pengane som allereie er sett av til skulen no, er det enda større grunn til å lure på om dei vil ta sin del av ansvaret for lærarløftet frå regjering, seier leiaren i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied.

– Hadde vore lurt

Også KS, kommunanes interesseorganisasjon, skulle gjerne ha sett at kommunane hadde valt å prioritere pengane til føremål i skulane.

– KS kan ikkje kommentere kva den enkelte kommune vel å gjere, men om vi ser på den spesielle situasjonen som har vore, og fordi kor mykje pengar som faktisk er spart er såpass kjent, så hadde det vore lurt av kommunane å disponere desse pengane til føremål i skulen, seier Helge Eide, interessepolitisk direktør i KS.

Fakta om lærarstreiken

* 22 kommunar og 18 fylkeskommunar blei ramma då lærarane streika frå 10. juni til 1. september i år.

* Sentralt i konflikten var usemja mellom KS og lærarorganisasjonane om kor mykje bunden arbeidstid lærarane skulle vere pålagt.

* Over 100.000 elevar ved meir enn 200 skular mista undervisning under streiken. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...