Heim Nyhende Sparte streikemillionar forsvinn i kommune-sluket

Sparte streikemillionar forsvinn i kommune-sluket

Kommunane og fylkeskommunane sparte rundt 660 millionar på lærarstreiken i år. Men pengane kjem i liten grad elevane til gode.

 

På det meste var nær 8.000 lærarar i streik i haust. Dei 22 kommunane og 18 fylkeskommunane som vart tatt ut i streik, sparte om lag 240 millionar kroner på å sleppe å betale ut løn, arbeidsgjevaravgift, feriepengar og pensjonsinnskot i dei 59 arbeidsdagane streiken varte, viser utrekningar gjort av Utdanningsforbundet.

På toppen sparte arbeidsgjevarane rundt 420 millionar fordi utbetalinga av lønnstillegga til lærarane som vart forhandla fram i vår, var skuva på i fire månader på grunn av streiken.

Ekstraundervisning

Under streiken kravde både lærarorganisasjonane og Elevorganisasjonen at streikepengane måtte komme elevane til gode. Også KS, interesseorganisasjonen til kommunane, meinte det ville vere klokt.

Det skjer likevel i liten grad eller ikkje i det heile tatt, viser ei kartlegging NTB har gjort.

Berre to av femten kommunar og fylkeskommunar NTB har vore i kontakt med vil bruke alle pengane på elevane og skulane.

Fleire kommunar oppgir at dei ikkje legg opp til å tilbakeføre noko av dei sparte streikepengane til skulane og elevane, mens rundt halvparten oppgir at dei berre vil bruke delar av dei sparte pengane på ekstraundervisning til elevar som vart ramma av streiken.

– Feilslått

Stavanger kommune var ein av dei kommunane som streika lengst og hadde flest lærarar ute i streik, og følgjeleg «sparte» mest.

Kommunen legg likevel ikkje opp til å gi pengar tilbake til dei skulane som vart ramma.

Formannskapet i Stavanger vedtok for ei dryg veke sidan at dei rundt 13 millionane som vart spart, skal blir brukt til «å dekkje opp underbudsjettering av lønnsreserven etter lærarstreiken i lønnsoppgjeret i år og for å dekkje auka pensjonskostnader», opplyser kommunen i ein e-post. Saka er enno ikkje behandla i bystyret.

Fylkesleiaren for Utdanningsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød, er både skuffa og overraska.

– Det er ei svært feilslått prioritering. Dette er til sjuande og sist elevane sine pengar, det er dei som har mista tilbodet sitt, seier ho.

– Ein test

Elevorganisasjonen er også svært skuffa over prioriteringane kommunane gjer.

– Dette er pengar som i heilskap kunne gitt eit nødvendig løft til for eksempel pedagogisk utviklingsarbeid på kvar enkelt skule eller oppussing av skulebygg, seier Benjamin Skiaker Myrstad, leiar i Elevorganisasjonen.

– Eg ser dette som ein test på om kommunane faktisk har vilje til å ta det ansvaret dei har for å forvalte den offentlege fellesskulen. Om dei ikkje ein gong vil bruke pengane som allereie er sett av til skulen no, er det enda større grunn til å lure på om dei vil ta sin del av ansvaret for lærarløftet frå regjering, seier leiaren i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied.

– Hadde vore lurt

Også KS, kommunanes interesseorganisasjon, skulle gjerne ha sett at kommunane hadde valt å prioritere pengane til føremål i skulane.

– KS kan ikkje kommentere kva den enkelte kommune vel å gjere, men om vi ser på den spesielle situasjonen som har vore, og fordi kor mykje pengar som faktisk er spart er såpass kjent, så hadde det vore lurt av kommunane å disponere desse pengane til føremål i skulen, seier Helge Eide, interessepolitisk direktør i KS.

Fakta om lærarstreiken

* 22 kommunar og 18 fylkeskommunar blei ramma då lærarane streika frå 10. juni til 1. september i år.

* Sentralt i konflikten var usemja mellom KS og lærarorganisasjonane om kor mykje bunden arbeidstid lærarane skulle vere pålagt.

* Over 100.000 elevar ved meir enn 200 skular mista undervisning under streiken. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Jan Olav Fretland er kurshaldar for komande kurshaldarar i kurset På sakslista. Foto: Samlaget og montasje

Kurs: Vil du bidra til å gjera kommunane betre på klarspråk og nynorsk?

Velkommen til kurs! Me skal bruka to dagar på å gå gjennom viktige reglar og råd for den som skal kursa offentleg tilsette. Hovudmålet med...

Lanserer ny og betre nettside for nynorske bøker

Nettsida nynorskbok.no er blitt oppgradert slik at det skal verte enklare å få oversikt over gode bøker på nynorsk. Nynorskbok.no er eit tilbod frå...

Nynorsk kultursentrum med på stjernelag i forsking 

Nynorsk kultursentrum er med i eitt av 82 prosjekt som får støtte frå ordninga for banebrytande forsking i  Noregs forskingsråd. Ibsen og Bjørnson opna den...

Ottar Grepstad med ny bok om bøker

Forfattar Ottar Grepstad kjem med boka Bokhistorier om bok- og forlagshistorie. – Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar i...