Heim Nyhende Spør seg om flyplass trengst på Stord

Spør seg om flyplass trengst på Stord

Sjølv om Stord lufthavn, Sørstokken har fått midlar på statsbudsjettet, må flyplassen be kommunen om lån. Er det på tide med nedlegging, spør Demokratene.

– Det er på tide at politikarane spør seg om ein skal ha flyplassen eller ikkje. Eg meiner nei, seier Fredrik Litleskare i Demokratene til NRK.  Litleskare seier det var lettare å sjå behovet for flyplassen den gong Stord ikkje var landfast, men etter at trekantsabamndet kom og batt Stord og Bømlo saman med Sveio ser han ikkje behovet lenger.

Både ordførar Liv Kari Eskeland (H) på Stord og fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg (KrF) i Hordaland meiner flyplassen er viktig for kommunen, men Selsvold Nyborg seier det er ønskeleg at flyplassen er lønnsam og tener pengar.

Sist veke søkte Stord lufthavn Stord kommune, som eig flyplassen saman med fylkeskommmunen, om eit lån på 1,3 millionar kroner, trass i at dei same veke fekk løyvingar på 12 millionar kroner over statsbudsjettet. Denne veka fekk dei avslag på lånesøknaden.

Flyplassen på Stord opna i 1985 og har 12 avgangar mellom Stord og Oslo kvar veke.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...