Heim Nyhende - Språk er suksessfaktor

– Språk er suksessfaktor

God språkopplæring er suksessfaktor nummer ein for kommunar som ønskjer å bli gode på arbeidsinnvandring. Det seier Kristine Kopperud Timberlid, rådgjevar i NAV Eures.

– Det å kunne språket er avgjerande for at ein utanlandsk arbeidstakar skal fungere godt på jobb og privat, seier Timberlid.

I tillegg til å ha skikkeleg språkopplæring rår NAV arbdeidsgjevarar til å tenkje heilskapleg når dei skal rekruttere frå utlandet. Jobb til partnaren, barnehageplass til ungane, presentasjon av lag og organisasjonar, innføring i korleis lokalsamfunnet fungerar, slike ting tel mykje for kor godt eit slikt tilsetjingsforhold skal gå.

– Vår erfaring er at dei som får ein god velkomstsørvis i stor grad er dei som blir verande i kommunen, seier Kristine Kopperud Timberlid.

Samarbeider med Europa

Timberlid er ein av 40 tilsette i NAV som jobbar direkte med arbeidsinnvandring gjennom programmet Eures. Eures står for European employment services og er eit samarbeid mellom arbeidsmarknads-etatane i EU, EØS-landa og Sveits. Hovudoppgåva deira er å leggje til rette for at arbeidsgjevarar kan rekruttere arbeidskraft frå utlandet, men og å hjelpe nordmenn som vil ut av landet for å arbeide.

Tilbodet har eksistert i 15 år, men har til ein viss grad vore ein godt bevart hemmelegheit, seier Timberlid. No er imidlertid behovet for utanlandsk arbeidskraft blitt så stort at NAV Eures har måtte utvide. I dag sit det ein rådgjevar i kvart fylke, i tillegg til leiinga i Oslo.

Fleire kommunar får råd

– Vi ser at behovet for utanlandsk arbeidskraft kjem til å auke i offentleg sektor også i framtida, spesielt innan helsesektoren, seier Timberlid. – Vår intensjon er å få fleire arbeidsgjevarar til å tenkje rekruttering heller enn mellombels tilsejting.

Timberlid fortel at det og blir stadig fleire og fleire offentlege organ som brukar NAV Eures sine tenester, i tillegg til det private næringslivet.

– Dette er ein trend vi ønskjer skal halde fram, seier NAV-rådgjevaren

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...