Heim Nyhende Språkleg integrering

Språkleg integrering

Tidlegare gav Førde opplæring på begge målformer, men frå 2009 har dei berre hatt nynorsk som undervisningsspråk.

 

– Den største gevinsten er kanskje at deltakarane får lære språket som vert brukt i kommunen dei bur i. For integreringa sin del synest eg det er viktig at dei lærer nynorsk, seier lærar Sonja Loen ved Førde Norsksenter, i ei pressemelding frå CyberBook.
CyberBook er eit forlag som over lengre tid har arbeidd med å utvikle nettbaserte læringsmiddel, òg for framandspråklege som treng nynorskundervisning.

Kunstig med bokmål
– Mange lærarar syntest òg det var kunstig å undervise på bokmål. Dei måtte lage normaliserte former. Lærarane blei gjerne dårlege språklege modellar, meiner Loen.

Overgangen til nettbaserte læremiddel kan vere ei utfordring. Loen meiner dette har forandra seg, og at fleire no bruker nettressursane aktivt.

–    Vi gjer lytteøvingar saman, snakkar om bilete og gjennomgår nytt lærestoff, fortset Loen.
Resultata på dei statlege norskprøvene har ikkje blitt dårlegare, heller betre etter omlegginga.  

– Gloppen er ein nynorskkommune i eit nynorsk kjernedistrikt. Mange av elevane våre har barn i barnehage og grunnskule, og det blir lettare å følgje dei opp med lekser og andre fritidsaktivitetar når alle lærer nynorsk, seier Anne Kristin Myklebust, lærar ved Gloppen opplæringssenter.

Systematisk arbeid
I dei ti åra Gloppen opplæringssenter har brukt NorskPluss, har dei konsekvent gjeve opplæring på nynorsk.

– Vi bruker ca. 80 prosent av klasseromsundervisninga til munnlege aktivitetar med nybegynnarar. Ein typisk skuledag jobbar vi fire timar med klasseromsaktivitetar og to timar på data. Lærarane vekslar på å rettleie deltakarane på datarommet.

Gloppen opplæringssenter bruker nettressursen målretta og systematisk. Nokre deltakarar jobbar med same kapittel fire til fem gonger før dei får gå vidare til neste kapittel. Samtidig skjer mykje av språklæringa utanfor klasserommet.

– Innvandrarane høyrer nynorsk på butikken og i lokalmiljøet. Lokalavisa og distriktsradioen bruker nynorsk. Mange av deltakarane våre kombinerer klasseromsundervisning med språkpraksis i lokale bedrifter, der dei møter eit talemål som er nynorsk. Då er det naturleg at Gloppen opplæringssenter òg nyttar nynorsk i språkopplæringa av vaksne innvandrarar, avsluttar Myklebust.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...