Heim Nyhende Språktest verkar ikkje for minoritetsbarn

Språktest verkar ikkje for minoritetsbarn

Språktesten som skal avsløre dårleg språk-kompetanse hjå fireåringar verker berre på barn som er flinke i norsk.

– Språktesten som blei brukt er godt eigna til å teste barn som har norsk som morsmål. Dette verktøyet må tilpassast barn som er minoritetsspråklege.

Det seier Osmund Kaldheim, direktør i Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi), til NRK.no.

Testen Språk 4 har vore i bruk sidan 2006 og har blitt gjennomført på fireåringar i 12 kommunar rundt om i landet. Språktesten skal avdekkje dårlege språk-kompetanse, spesielt hjå barn med minoritetsbakgrunn. I ein rapport IMDi la fram i går kjem det fram at testen eignar seg godt til å avdekkje sein språkutvikling hjå barn som har norsk som morsmål eller minoritetsspråklege barn som beherskar norsk godt nok til å kune avlegge testen på norsk. For fleirspråklege barn som ikkje greier seg så godt i norsk, er testen lite eigna, slår rapporten fast.

Fram til no har forsøksordninga med språktesting av fireåringar synelggjort at 10 prosent av barna som har norsk som mormål har behov for språkleg oppfølging. I gruppa fleirspråklege barn  har 1 av 4 fått tilbod om språkleg oppfølging.

– Dei 4-åringane som ikkje kan norsk, har to år på seg til å lære norsk før skulestart. Det er viktig at alle barn uavhengig av bakgrunn kan godt nok norsk ved skulestart til å ha læringsutbytte, seier Osmund Kaldheim i IMDi.

Språktestinga skal halde fram i 2009.

Kjelde: Språkkartlegging av 4-åringar, IMDi

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...