Heim Nyhende Språktest verkar ikkje for minoritetsbarn

Språktest verkar ikkje for minoritetsbarn

Språktesten som skal avsløre dårleg språk-kompetanse hjå fireåringar verker berre på barn som er flinke i norsk.

– Språktesten som blei brukt er godt eigna til å teste barn som har norsk som morsmål. Dette verktøyet må tilpassast barn som er minoritetsspråklege.

Det seier Osmund Kaldheim, direktør i Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi), til NRK.no.

Testen Språk 4 har vore i bruk sidan 2006 og har blitt gjennomført på fireåringar i 12 kommunar rundt om i landet. Språktesten skal avdekkje dårlege språk-kompetanse, spesielt hjå barn med minoritetsbakgrunn. I ein rapport IMDi la fram i går kjem det fram at testen eignar seg godt til å avdekkje sein språkutvikling hjå barn som har norsk som morsmål eller minoritetsspråklege barn som beherskar norsk godt nok til å kune avlegge testen på norsk. For fleirspråklege barn som ikkje greier seg så godt i norsk, er testen lite eigna, slår rapporten fast.

Fram til no har forsøksordninga med språktesting av fireåringar synelggjort at 10 prosent av barna som har norsk som mormål har behov for språkleg oppfølging. I gruppa fleirspråklege barn  har 1 av 4 fått tilbod om språkleg oppfølging.

– Dei 4-åringane som ikkje kan norsk, har to år på seg til å lære norsk før skulestart. Det er viktig at alle barn uavhengig av bakgrunn kan godt nok norsk ved skulestart til å ha læringsutbytte, seier Osmund Kaldheim i IMDi.

Språktestinga skal halde fram i 2009.

Kjelde: Språkkartlegging av 4-åringar, IMDi

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...