Heim Nyhende Leitar etter den nye Arne Garborg

Leitar etter den nye Arne Garborg

Nasjonalt Garborgsenter og Det Norske Samlaget arrangerer romankonkurranse der premien er 100.000 kroner. Målet er å finne Arne Garborg sin arvtakar.
– Arne Garborg skildra si tids store omveltingar – religionen si rolle, skilnadane mellom lokal, nasjonal og europeisk identitet og maktforholda i samfunnet. Me håpar å finne hans arvtakar, heiter det i ei pressemelding.

Nasjonalt Garborgsenter og Det Norske Samlaget etterlyser no nye politiske romanar, som kastar lys over nyare tid, og som kan berøre spørsmål som : kva er dei viktigaste utfordringane i verda i dag?, kvar skjer dei største endringane i kultur og levemåte? og kva betyr den globaliserte verda for enkeltmennesket?.

Juryen består av representantar frå Nasjonalt Garborgsenter og Det Norske Samlaget. Vinnaren blir lansert under opninga av Nasjonalt Garborgsenter våren 2011, og boka vil bli gitt ut på Det Norske Samlaget.

Frist for å sende inn manus er 1. april 2010.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...