Heim Nyhende Stabile tal for målform

Stabile tal for målform

12,82 prosent av elevane i grunnskulen hadde nynorsk som opplæringsmålform ved starten på skuleåret 2011/2012.

Det er ein liten endring frå førre skuleår då 12,96 prosent av elevane hadde nynorsk. Tale har sunke noko kvart år dei siste åra. Som alltid er Sogn og Fjordane på topp når det gjeld nynorskbruk, her har 97,26 prosent av elevane nynorsk som si hovudmålform.

Slik ser statistikken ut for fylke i LNK (tala er henta frå SSB.no):

Prosent nynorskelevar 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Oppland 19,8 19,5 19,1 18,7
Buskerud 3 2,9 2,8

2,9

Telemark 13 11,9 11,1 10,9
Aust-Agder 6,4 5,9 5,6 5,5
Vest-Agder 3,5 3,4 3,3 3,3
Rogaland 25,2 24,9 24,5

24,1

Hordaland 40,5 40,1 39,7 39,2
Sogn og Fjordane 97,1 97,2 97,2 97,3
Møre og Romsdal 53,4 53,2 52,5 52,1

 

Førre artikkelI fleire format
Neste artikkelOmtale: Kjære Landsmenn!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...