Heim Nyhende Startar med snøbrett

Startar med snøbrett

 

Frå hausten av utvidar Sauda vidaregåande skule tilbodet med ei heilt ny ski- og snøbrettlinje. Her skal elevane få opptil 12 timar i veka på ski og snøbrett så lenge det er snø.

Initiativet til denne linja kom fordi skulen opplevde ein nedgang i elevtalet på skulen generelt og til idrettsfag spesielt. Ski- og snøbrettlinja blir ein del av tilbodet på idrettsfag. Nedgangen til idrettsfag er gjennomgåande for heile Rogaland, og avdelingsleiar Svein Einar Nordvik seier dei ønskte å gjere noko med denne trenden.

Snø eit fortrinn

– Målet var å auke tilstrømminga til idrettsfag og samtidig auke importen av elevar inn til regionen vår. Vi måtte då satse på noko som dei andre idrettslinjene i Rogaland ikkje kunne konkurrere med oss på, og då måtte det bli noko med snø og fjell. Vi var i tillegg kjende med at ungdommar både frå Haugalandet og sørfylket kjem til Sauda for å boltre seg i Sauda skisenter i Svandalen, så valet fall derfor på ei ski og snøbrettlinje.

Og det er han glad for. I dag har dei 24 søkjarar til idrettsfag. Av desse søkjarane er halvparten ungdom frå Haugalandet og sørfylket, medan fire av elevane kjem frå andre fylke.

– Det er vi godt nøgde med , seier Nordvik.

No satsar dei på å levere eit så godt produkt første året at søkinga blir enno betre neste år. Målet er å få 20 elevar frå andre stader enn Sauda kvart år.

Alle må med

– Med tanke på at desse elevane blir i Sauda i 3 år, så vil det bli ein god tilvekst både til Sauda vidaregåande og til saudasamfunnet elles. Skal vi klare dette, vil vi trenge gode samarbeidspartnarar også utanfor skulen. Vi tenkjer da på bustader, treningsfasilitetar og fritidstilbod.

Skulen har så langt fått gode tilbakemeldingar frå mellom andre kommunen, vekstselskapet, skisenteret og eit treningssenter som alle er innstilte på å hjelpe til.

– Når det gjeld rekruttering av lærarkrefter med bakgrunn frå ski og snøbrettmiljøet, er vi også her svært optimistiske, seier Svein Einar Nordvik.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...