Heim Nyhende – Statistikken er ikkje god nok

– Statistikken er ikkje god nok

– Utdanningsportalen Vigo kan ikkje brukast som statistikk over kva målform elevane har, slik denne portalen no er utforma. Det må me gjere noko med, seier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Elisabet Dahle.

Noregs Mållag ber no Kristin Halvorsen rydda opp i registreringa av nynorskelevar. Dei vidaregåande skulane brukar programmet Vigo når elevane skal søkje om skuleplass, her blir dei spurt om dei ynskjer bokmål eller nynorsk, dersom dei ikkje svarer på det spørsmålet blir dei atuomatisk registrerte som bokmålselevar. Det er fylkeskommunane sjølve som eig og driv nettportalen Vigo.


– Uheldig
Dette er bakgrunnen for at Hordaland fylkeskommune til dømes har registrert 10 % nynorskelevar frå Stord kommune, medan Stord vidaregåande skule melder at 90 % av avgangselevane har nynorsk som hovudmål.

Les også: Ber Halvorsen rydde opp

– Dette er uheldig, og nettopp eit døme på at denne registreringa ikkje kan nyttast som statistikk. Eg meiner det må vera i fylkeskommunane si interesse å få meir presis registrering av elevane sin ynskjer om målform. Me vil no be fylkesmennene via utdanningsdirektoratet å ta saka vidare. Kanskje bør ein rett og slett ta dette spørsmålet ut av søknadsprosessen, seier Elisabet Dahle til lnk.no.


Kan velje målform
Ho viser til at ein har fleire statistikkar som derimot er truverdige, blant anna rapporterer grunnskulane inn kvar haust kor mange elevar som har nynorsk og kor mange som har bokmål i 10. klasse. I tillegg er det gode statistikkar på målform i avsluttande eksamen på vidaregåande.

– Elevane kan velje målform kva tid dei ynskjer og evtentuelt byta målform undervegs. Dette er ein rett alle elevar har, uavhenging av kva dei har kryssa av for tidlegare, slår Dahle fast.

Ho kan ikkje seie noko om kor lang tid det vil ta før registreringsprogrammet eventuelt blir endra.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...