Heim Nyhende – Statistikken er ikkje god nok

– Statistikken er ikkje god nok

– Utdanningsportalen Vigo kan ikkje brukast som statistikk over kva målform elevane har, slik denne portalen no er utforma. Det må me gjere noko med, seier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Elisabet Dahle.

Noregs Mållag ber no Kristin Halvorsen rydda opp i registreringa av nynorskelevar. Dei vidaregåande skulane brukar programmet Vigo når elevane skal søkje om skuleplass, her blir dei spurt om dei ynskjer bokmål eller nynorsk, dersom dei ikkje svarer på det spørsmålet blir dei atuomatisk registrerte som bokmålselevar. Det er fylkeskommunane sjølve som eig og driv nettportalen Vigo.


– Uheldig
Dette er bakgrunnen for at Hordaland fylkeskommune til dømes har registrert 10 % nynorskelevar frå Stord kommune, medan Stord vidaregåande skule melder at 90 % av avgangselevane har nynorsk som hovudmål.

Les også: Ber Halvorsen rydde opp

– Dette er uheldig, og nettopp eit døme på at denne registreringa ikkje kan nyttast som statistikk. Eg meiner det må vera i fylkeskommunane si interesse å få meir presis registrering av elevane sin ynskjer om målform. Me vil no be fylkesmennene via utdanningsdirektoratet å ta saka vidare. Kanskje bør ein rett og slett ta dette spørsmålet ut av søknadsprosessen, seier Elisabet Dahle til lnk.no.


Kan velje målform
Ho viser til at ein har fleire statistikkar som derimot er truverdige, blant anna rapporterer grunnskulane inn kvar haust kor mange elevar som har nynorsk og kor mange som har bokmål i 10. klasse. I tillegg er det gode statistikkar på målform i avsluttande eksamen på vidaregåande.

– Elevane kan velje målform kva tid dei ynskjer og evtentuelt byta målform undervegs. Dette er ein rett alle elevar har, uavhenging av kva dei har kryssa av for tidlegare, slår Dahle fast.

Ho kan ikkje seie noko om kor lang tid det vil ta før registreringsprogrammet eventuelt blir endra.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...

Programmet til landstinget til LNK i Sogndal 1.-2. juni 2023

Landssamanslutninga av nynorskkommunar ønskjer velkommen til landsting i Sogndal 1.-2. juni på Quality Hotel Sogndal. Landstinget til LNK blir arrangert annakvart år, og er ein...

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...