Heim Nyhende Stor etableringslyst over heile landet

Stor etableringslyst over heile landet

I andre kvartal i år vart det etablert nær 8.800 nye bedrifter. Om ein samanliknar med andre kvartal i fjor, finn ein den største veksten i Finnmark, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.

Til no i år er det etablert 18.314 nye næringsføretak i Noreg, viser tal som Experian har utarbeidd for Nationen. Til samanlikning var 2006 var eit toppår for nyetableringar med 38.000 oppstarta føretak. Tre år seinare, etter finanskrisa, var det tilsvarande talet 22.000.

– Med ei framleis positiv utvikling ligg 2012 an til å bli det beste gjennom tidene når det gjeld etablering av nye føretak i Noreg, skriv avisa.

Den største veksten er det Finnmark som har. Her er talet på nye føretak nesten dobla, frå 65 nyetableringar i fjor til 128 i år, ein vekst på 96,9 prosent.

I Sogn og Fjordane er det ein auke på 72 prosent om ein samanliknar talet nyetableringar frå andre kvartal 2011 til andre kvartal 2012.
Nord-Trøndelag har den tredje største auken frå andre kvartal i fjor, med 64,1 prosent.

– Lågare krav, blant anna senka kapitalkrav for aksjeselskap, ser ut til å ha verka. Tre av fire nyetablerte bedrifter er AS og ASA, skriv avisa. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...