Heim Nyhende Stor etableringslyst over heile landet

Stor etableringslyst over heile landet

I andre kvartal i år vart det etablert nær 8.800 nye bedrifter. Om ein samanliknar med andre kvartal i fjor, finn ein den største veksten i Finnmark, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.

Til no i år er det etablert 18.314 nye næringsføretak i Noreg, viser tal som Experian har utarbeidd for Nationen. Til samanlikning var 2006 var eit toppår for nyetableringar med 38.000 oppstarta føretak. Tre år seinare, etter finanskrisa, var det tilsvarande talet 22.000.

– Med ei framleis positiv utvikling ligg 2012 an til å bli det beste gjennom tidene når det gjeld etablering av nye føretak i Noreg, skriv avisa.

Den største veksten er det Finnmark som har. Her er talet på nye føretak nesten dobla, frå 65 nyetableringar i fjor til 128 i år, ein vekst på 96,9 prosent.

I Sogn og Fjordane er det ein auke på 72 prosent om ein samanliknar talet nyetableringar frå andre kvartal 2011 til andre kvartal 2012.
Nord-Trøndelag har den tredje største auken frå andre kvartal i fjor, med 64,1 prosent.

– Lågare krav, blant anna senka kapitalkrav for aksjeselskap, ser ut til å ha verka. Tre av fire nyetablerte bedrifter er AS og ASA, skriv avisa. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...