Heim Nyhende Stor interesse for omdømmebygging

Stor interesse for omdømmebygging

 

33 kommunar har vist interesse for å delta i Omdømmeskolen 2010.  

 Kommunane som skal delta må ha ei klar kobling av omdømmearbeidet til kommuneplanen sin samfunnsdel. I tillegg må søknaden og det praktiske arbeidet vere forankra i kommunen sin politiske og administrative leiing.

– Det å ha eit godt omdømme er eit konkurransefortrinn for ein kommune. Den store interessa for Omdømmeskolen viser at fleire kommunar har fått augene opp for denne samanhengen, seier prosjektleiar Anne Irene Myhr til Distriktssenteret sine nettsider.

– Kommunene etterlyser kompetanse, metodar og nettverk, seier Myhr og legg vekt på at Distriktssenteret skal samarbeide med Børre Berglund i planlegginga av dei tre samlingane ein skal gjennomføre i Omdømmeskolen 2010.

 Omdømmeskolen vart første gong gjennomført i 2008 på initiativ frå Kommunal- og regionaldepartementet. Sidan har Distriktssenteret overteke skulen. Føremålet med skulen er å gi kommunar og småsamfunn inspirasjon til å jobbe med stadsutvikling og omdømmebygging.

 

Førre artikkelSatsar på mangfald
Neste artikkel– Respektlaust

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...