Heim Nyhende Satsar på mangfald

Satsar på mangfald

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) har sett saman ei gruppe som saman med kulturinstitusjonane skal arbeide for breiare mangfald.

 

Målet med arbeidet er å oppnå større sosial inkludering ved å gjere mottakarane av statlege kulturstøtte meir bevisst på sine eigne strategiar i arbeidet, skriv Kulturdepartementet på sine nettsider.

– Ein må sjå gruppa i samanheng med departementet si overordna målsetjing om å gjere kulturelt mangfald til eit gjennomgåande trekk ved institusjonen , seier kulturministeren i ei pressemelding.

I dag rapporterer også institusjonane om arbeid med kulturelt mangfald i program, i forhold til publikum- og personalpolitikk. No skal den nye gruppa kome med innspel til departementet om korleis institusjonane og departementet kan bidra til at ein når denne målsetjinga. Spørsmål gruppa skal ta opp er blant anna korleis institusjonane arbeider for å nå minioritetspublikum, korleis dei arbeider for brei rekruttering av tilsette, og ikkje minst kva føringar dette legg på institusjonane sine kunstneriske produksjonar.  

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...