Heim Nyhende Satsar på mangfald

Satsar på mangfald

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) har sett saman ei gruppe som saman med kulturinstitusjonane skal arbeide for breiare mangfald.

 

Målet med arbeidet er å oppnå større sosial inkludering ved å gjere mottakarane av statlege kulturstøtte meir bevisst på sine eigne strategiar i arbeidet, skriv Kulturdepartementet på sine nettsider.

– Ein må sjå gruppa i samanheng med departementet si overordna målsetjing om å gjere kulturelt mangfald til eit gjennomgåande trekk ved institusjonen , seier kulturministeren i ei pressemelding.

I dag rapporterer også institusjonane om arbeid med kulturelt mangfald i program, i forhold til publikum- og personalpolitikk. No skal den nye gruppa kome med innspel til departementet om korleis institusjonane og departementet kan bidra til at ein når denne målsetjinga. Spørsmål gruppa skal ta opp er blant anna korleis institusjonane arbeider for å nå minioritetspublikum, korleis dei arbeider for brei rekruttering av tilsette, og ikkje minst kva føringar dette legg på institusjonane sine kunstneriske produksjonar.  

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...