Heim Nyhende Satsar på mangfald

Satsar på mangfald

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) har sett saman ei gruppe som saman med kulturinstitusjonane skal arbeide for breiare mangfald.

 

Målet med arbeidet er å oppnå større sosial inkludering ved å gjere mottakarane av statlege kulturstøtte meir bevisst på sine eigne strategiar i arbeidet, skriv Kulturdepartementet på sine nettsider.

– Ein må sjå gruppa i samanheng med departementet si overordna målsetjing om å gjere kulturelt mangfald til eit gjennomgåande trekk ved institusjonen , seier kulturministeren i ei pressemelding.

I dag rapporterer også institusjonane om arbeid med kulturelt mangfald i program, i forhold til publikum- og personalpolitikk. No skal den nye gruppa kome med innspel til departementet om korleis institusjonane og departementet kan bidra til at ein når denne målsetjinga. Spørsmål gruppa skal ta opp er blant anna korleis institusjonane arbeider for å nå minioritetspublikum, korleis dei arbeider for brei rekruttering av tilsette, og ikkje minst kva føringar dette legg på institusjonane sine kunstneriske produksjonar.  

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...