Heim Nyhende - Store forventningar

– Store forventningar

– Eg har store forventningar og ser fram til at den nye regjeringa skal prioritere og gjennomføre alt det dei lova både i Språkmeldinga og i Kulturløftet, seier forlagsdirektør i Samlaget, Tove Lie.

Ho legg også vekt på at dette vil krevje engasjement og kreativitet frå dei aktive i nynorskmiljøet.

– Me kan ikkje berre sitje å vente på at noko skal kome dalande, slår Tove Lie fast.

– Kva grep bør regjeringa gjere for å styrke nynorsken?

– Det er mykje dei kan gjere. 2009 skal vere eit leseår, har dei bestemt. Å kunne setje opp klare mål for dette, slik at både barn og vaksne lett kan få tilgang på god nynorsk litteratur er viktig. Å legge opp til at barn, heilt i frå barnehagen av, får høyre nynorske tekstar og dialektar er også viktig. Ein tredje ting er nettet og den digitale verda. Å legge til rette for meir nynorsk på nett er veldig viktig – i dag er det berre om lag 7 – 8 % nynorsk på nett, meiner ho. 

Du kan lese meir om kva forventningar sentrale personar i nynorskmilijøet har til den nye regjeringa i LNK-avisa som kjem ut i byrjinga av november.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...