Heim Nyhende Stortinget bergar støtta til LNK

Stortinget bergar støtta til LNK

For andre året på rad må løyvinga til Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) bergast i budsjettforhandlingane i Stortinget.

 

Regjeringa strauk i framlegget til statsbudsjett for 2015 løyvinga på 1,1 millionar kroner til organisasjonen, som har godt over 100 nynorskkommunar som medlemmer. Den gongen vart likevel Frp, Høgre, KrF og Venstre einige om å få på plass løyvinga igjen i budsjettbehandlinga i kommunal- og forvaltingskomiteen.

Likevel fann ikkje Høgre/Frp-regjeringa plass til LNK i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Venstre-forslag

No kjem Venstre budsjettforhandlingane i forkjøpet og foreslår å auke løyvinga til LNK til 1,2 millionar kroner i det alternative budsjettframlegget sitt, som partiet legg fram måndag.

– Det er vel ganske opplagt kva vi synest når vi legg dette på plass i det alternative budsjettet vårt, seier Venstres representant i kommunal- og forvaltingskomiteen på Stortinget, André Nikolai Skjelstad.

– Dette handlar om viktig identitetsskaping for dei mange som har nynorsk som målform. Og det handlar også om mange små kommunar rundt om i landet, særleg på Vestlandet. Så dette har vore høgt prioritert for oss, seier Skjelstad til Nynorsk pressekontor.

Frp: – Ingen dramatikk

Leiaren i kommunal- og forvaltingskomiteen, Helge André Njåstad (Frp), meiner at det ikkje er nokon dramatikk i dette, og ser ingen grunn til at ikkje LNK-løyvinga skal komme på plass i komitébehandlinga som i fjor.

– Posten med skjønnsmidlar som vi brukte i fjor, er der i år også, så eg vil anta at dei fire samarbeidspartia legg på same føringa til regjeringa som i fjor. Eg har hatt dialog med departementet om det, og dei er tilfredse med ei slik løysing. Dette ordnar seg, seier Njåstad.

I Venstre er dei ikkje like tilfredse med denne ordninga, og Skjelstad meiner regjeringa burde ha hatt dette på plass i budsjettframlegget.

– Det er ein naturleg del av budsjettet og burde ha lege på plass før. Dette er for viktig til at vi skal halde på å skusle med det kvart år, seier han.

Håper på fast løyving

Dagleg leiar Vidar Høviskeland i LNK er glad for signala om at statsstøtta mest truleg kjem på plass i år òg, men seier at organisasjonen nok hadde rekna med at løyvinga no skulle vere fast på budsjettet.

– Så snart løyvinga er på plass, kjem vi enda ein gong til å be om eit møte med den politiske leiinga i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å drøfte korleis vi kan sleppe denne runddansen kvart år og komme fast inn på budsjettet. Eg har òg tru på at når Stortinget no for andre gong tar denne løyvinga inn i budsjettet, vil det vera lettare å argumentera for at dette i framtida må gjerast i departementet, seier Høviskeland. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...