Heim Nyhende SV krev fleire tiltak for digitale læremiddel på nynorsk

SV krev fleire tiltak for digitale læremiddel på nynorsk

– Nynorske klasserom fløymer over av digitale læringsressursar som berre finst på bokmål eller engelsk. Dette må vi gjere noko med, seier Ingrid Fiskaa, leiar i Rogaland SV. Landsstyret i SV i helga vedtok ei kravliste til regjeringa.

Digitale læremiddel er på full fart inn i skulen, og stadig fleire skular bruker meir og meir tid på pc, nettbrett og chromebook.

I vår la Noregs Mållag fram ein rapport som synte at av 104 ulike appar, nettsider og andre læringsressursar som er i bruk på skulane er berre 15 tilgjengeleg i nynorskversjonar.

Og undersøkingar Framtida.no har gjort, viser at 4 av 5 lærarar på nynorske skular slit med å finna digitale læremiddel på nynorsk.

– Har same rettar

– Nynorskelevane skal ha eit like godt læringsmiljø som bokmålselevane. Ifølgje opplæringslova har nynorskelevane dei same rettane som bokmålselevane til å få læremiddel på nynorsk og bokmål til same tid og pris, seier Audun Lysbakken, leiar i SV, i ei pressemelding.

– Det er på langt nær alle læremiddelprodusentane som følgjer opplæringslova og tilbyr sine læremiddel på både bokmål og nynorsk. Det gjeld også til dømes retteprogram som er altfor dårlege på nynorsk, seier Ingrid Fiskaa.

Krev ny læremiddelportal

SV minner om at ei av dei viktigaste oppgåvene skulen har, er å gjere elevane til trygge språkbrukarar.

– SV krev at Kunnskapsdepartementet lagar ein læremiddelportal der skuleeigarar kan finna lovlege læremiddel. Vidare må departementet sikre at alle læremiddel som er i bruk i skulen kjem i nynorsk- og bokmålsutgåve og kontorstøtteprogram og operativsystem skal finnast på begge målformer, seier Ingrid Fiskaa og Audun Lysbakken.

LES OGSÅ: Sanner vil sjå nærare på digitale læremiddel

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...