Heim Nyhende Tajik blæs liv i leselystaksjonen

Tajik blæs liv i leselystaksjonen

 

Kulturminister Hadia Tajik (Ap) vil lokke fleire unge til å lese, difor lanserer ho ein eigen leselyststrategi.

 

 Med strategien for leselyst vil Tajik blåse nytt liv i arbeidet med å etablere gode lesevanar i tidleg alder.

– Å lese er ei kjelde til personleg utvikling og underhaldning, og lesing opnar dessutan moglegheita til å ta deli den offentlege debatten. Å lese er ei demokratisk handling, seier Tajik.

Leselyststrategien er ein del av leseløftet 2010-2014, som samlar ulike nasjonale tiltak for lesing og formidling av litteratur. Kulturministeren har fått innspel til strategien frå aktørar som Kulturrådet, Dysleksi Norge, Forfatterforeningen og Nasjonalt lesesenter.

Nye prosjekt
Leselystaksjonen har 1,2 millionar kroner som skal brukast til nye prosjekt som skal fremje leselyst hjå barn. Tajik fekk gjennomslag for dei nye midla i revidert statsbudsjett i mai i år.

– Pengane skal gå til lesetiltak retta mot barn og unge. Vi etterlyser nye initiativ. Her er det moglegheit til å vere kreativ, seier Tajik.

Søknadsfristen for aktuelle prosjekt er 23. august.

Bøker & fotball
Leselyststrategien har også 1,55 millionar kroner tilgjengeleg for å vidareutvikle to leseprosjekt som allereie finst. «Hat trick» er eit tiltak kor bibliotekarar tek med seg bøker inn i fotballgarderobane for å vekkje leselysten hjå sportsinteresserte barn og unge. «Bok til alle» formidlar bøker til barn, unge og vaksne som har problem med lesing.

Tajik seier at leselyststrategien også er meint å samordne det som finst av allereie etablerte lesetiltak, og å stimulere foreldre som lesande førebilete. (©NPK)

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...