Heim Nyhende Tajik blæs liv i leselystaksjonen

Tajik blæs liv i leselystaksjonen

 

Kulturminister Hadia Tajik (Ap) vil lokke fleire unge til å lese, difor lanserer ho ein eigen leselyststrategi.

 

 Med strategien for leselyst vil Tajik blåse nytt liv i arbeidet med å etablere gode lesevanar i tidleg alder.

– Å lese er ei kjelde til personleg utvikling og underhaldning, og lesing opnar dessutan moglegheita til å ta deli den offentlege debatten. Å lese er ei demokratisk handling, seier Tajik.

Leselyststrategien er ein del av leseløftet 2010-2014, som samlar ulike nasjonale tiltak for lesing og formidling av litteratur. Kulturministeren har fått innspel til strategien frå aktørar som Kulturrådet, Dysleksi Norge, Forfatterforeningen og Nasjonalt lesesenter.

Nye prosjekt
Leselystaksjonen har 1,2 millionar kroner som skal brukast til nye prosjekt som skal fremje leselyst hjå barn. Tajik fekk gjennomslag for dei nye midla i revidert statsbudsjett i mai i år.

– Pengane skal gå til lesetiltak retta mot barn og unge. Vi etterlyser nye initiativ. Her er det moglegheit til å vere kreativ, seier Tajik.

Søknadsfristen for aktuelle prosjekt er 23. august.

Bøker & fotball
Leselyststrategien har også 1,55 millionar kroner tilgjengeleg for å vidareutvikle to leseprosjekt som allereie finst. «Hat trick» er eit tiltak kor bibliotekarar tek med seg bøker inn i fotballgarderobane for å vekkje leselysten hjå sportsinteresserte barn og unge. «Bok til alle» formidlar bøker til barn, unge og vaksne som har problem med lesing.

Tajik seier at leselyststrategien også er meint å samordne det som finst av allereie etablerte lesetiltak, og å stimulere foreldre som lesande førebilete. (©NPK)

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...