Heim Nyhende Skei Grande styrer gjerne språkpolitikken

Skei Grande styrer gjerne språkpolitikken

Trine Skei Grande er dyslektikar. Likevel er språk og skuledebatten noko av det som er viktigast for henne.

Venstreleiaren heldt opningstalen til Dei nynorske festspela torsdag. Før opninga snakka ho med Nynorsk pressekontor om kor viktig og vanskeleg debatten rundt språk er.

– Norskfaget må bli slik andre språkfag vi lærer i norsk skule. Lærer vi engelsk, fransk eller andre framandspråklege språk, lærer vi også om kulturen i landet. Slik må norskfaget også bli, seier ho.

Gjerne kunnskapsminister
Ho likar tanken om å ta rolla som kunnskapsminister i ei ny regjering, og legg ikkje skjul på at ho meiner det blir eit skifte etter valet til hausten.

– Det er opp til veljarane om det skal bli ei mørkeblå regjering, eller ei blågrøn regjering, seier Skei Grande. Ho meiner det klart vil vere betre for språk- og skulepolitikken om Venstre blir med i kabalen.

– Norskdebatten i 2012 var litt rar. Han handla eigentleg om eit norskfag som nokon må ha «guts» til å rydde opp i. I staden for å rydde opp, så går ein til åtak på nynorsken. Sjølve norskfaget er i dag eit oppsamlingsfag der alt som ikkje passar inn andre stader i norsk skule, blir lagt, seier ho.

«Venstrefamilien»
Sjølv var Trine Skei Grande saksordførar for stortingsmeldinga som kom i 2009, Mål og meining. I tillegg har ho jobba veldig mykje med og er opptatt av språk, trass i at ho sjølv har hatt problem med lesing og skriving som dyslektikar. Ho meiner nynorsken er ein stor del av kultur- og kunnskapspolitikken generelt, og under festspela er ho i kjerneområdet for partiet. Det er mange frå «venstrefamilien», som ho kallar han, til stades.

Å halde opningstalen på Dei nynorske festspela 2013, kombinerer ho med å drive valkamp med ein rundtur saman med førstekandidaten på stortingslista til Venstre i Møre og Romsdal. Om ho er valt ut til å opne Dei nynorske festspela fordi Nynorsk-Noreg vil fri til Venstre i ei eventuell ny regjering, veit ho ikkje. Men sjølv meiner ho det er klokt av dei, med tanke på språk- og skulepolitikken. (©NPK)

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...