Heim Nyhende Tilsette i Norsk Ordbok går til sak mot UiO

Tilsette i Norsk Ordbok går til sak mot UiO

Det har lenge vore uro rundt organiseringa av Norsk Ordbok. No går Norsk Tjenestemannslag til sak mot Universitetet i Oslo (UiO) for usakleg oppseiing på vegner av seks tilsette.

 

– Me støttar dei i synet på at desse oppseiingane er usaklege, seier forbundsleiar Siv Anita i Norsk Tjenestemannslag (NTL) til universitetsavisa Uniforum.

Det er NTL som fører saka for dei seks tilsette. Organisasjonen har varsla at dei vil ha klar ei stemning innan 28. februar.

I juni i fjor fekk alle dei 23 tilsette varsel om at dei berre hadde arbeid ut året på grunn av pengemangel. Dette trass i at prosjektet etter planen først skulle avsluttast 1. mars, fortel avisa.

Dei seks tilsette som er organiserte i NTL er ikkje dei einaste som meiner at oppseiingane ikkje har gått rett føre seg. Også tre medarbeidarar organiserte i Forskerforbundet vurderer å gå til sak og prøva saka si for Arbeidsretten.

LES OGSÅ: Styreleiar for Norsk Ordbok går i protest

Maktkamp
Forbundsleiaren i NTL har inntrykk av at dei tilsette som har mist jobben sin og no går til sak tek oppseiinga svært tungt.

– Det er bygt opp ein kompetanse over tiår, som universitetet no berre «kastar på dør», seier ho.

Ho meiner også dei tilsette har blitt dregne inn i ein maktkamp mellom universitetet på den eine sida og Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet på den andre sida.

– Begge departementet er svært tydelege på kva dei krev av UiO, medan universitetet er ute etter å prøva kor langt autonomiteten deira rekk. Medlemmene våre kjem dermed i ein klinsj i denne knivinga mellom UiO og departementa, seier Siv Anita Hagen.

Slik ho oppfattar det, ønskjer UiO å bestemma sjølv kva oppgåver dei skal driva med, medan Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet ikkje meiner dei har høve til det.

Rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, ønskjer ikkje å kommentera varselet om søksmål.

– Eg registrerer at NTL ønskjer å prøva denne saka i rettssystemet. Det vil difor ikkje vera ryddig av meg å kommentera nokre sider av denne saka no, skriv han i ein e-post til Uniform. (©NPK)

LES OGSÅ: Ingen vil ha Norsk Ordbok

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...