Heim Nyhende – Tilsette i staten bør sleppe å bruke nynorsk

– Tilsette i staten bør sleppe å bruke nynorsk

Bent Høie og programkomiteen i Høgre vil at tilsette i staten skal sleppe å bruke nynorsk viss dei ikkje vil. 

– Systemet i dag er tungvint. Eg synest at me i større grad skal respektere val av språkform, at me lærer å lese og forstå kvarandre sine målformer, i staden for å tvinge andre til å skrive den målforma me har valt, seier Bent Høie til nrk.no

No vil Høgre målbrukslova frå 1980 til livs, der står det at statlege organ skal svare på brev frå privatpersonar, firma og andre organisasjonar i den målforma som brevet kom i. I tillegg gir den kommunar og fylkeskommunar høve til å krevje ei viss målform av staten. 

No meiner Høgre og Høie at dette er for tidkrevjande og ei ordning som ikkje er ein styrke for språket. 

Leiar i Noregs Mållag og høgrepolitikar, Håvard Øvregård seier til NRK at han er sterkt usamd med Høie. 

– Me har nynorsk og bokmål som to nasjonale språkformer her i landet. Det at staten nyttar begge to er heilt avgjerande for at nynorsk og bokmål blir oppretthaldne som nasjonale språk, seier han. 

Les meir om saka i neste utgåve av LNK-avisa. 

  

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...