Heim Nyhende Tilsette sjukmelde seg sjølv – sjukefråværet gjekk ned

Tilsette sjukmelde seg sjølv – sjukefråværet gjekk ned

Eigenmeldingsrett i inntil eitt år for tilsette i Mandal og tett oppfølging av den sjukmelde, førte til at sjukefråværet gjekk ned i kommunen.

 

Sjukefråværet for tilsette i Mandal kommune har vorte 25 prosent lågare samanlikna med 29 liknande kommunar som følgje av at tilsette sidan 2008 har fått sjukmelde seg sjølv og har fått tett oppfølging. Det viser ein ny studie.

Ti verksemder i Noreg, deriblant fleire kommunar, er no i gang med liknande prosjekt sett i gang av Arbeidsdepartementet, skriv Aftenposten.

Det såkalla «Tillitsprosjektet» i Mandal inneber at den sjukmelde kan justere kor mange prosent sjukmeld vedkommande skal vere ut frå eigne vurderingar. Samtidig er oppfølginga av den sjukmelde frå arbeidsgjevar meir intensiv og omfattande enn vanleg oppfølging etter avtalen om inkluderande arbeidsliv.

Isolert for Mandal sokk sjukefråværet med 18 prosent i perioden.

Forskar Arnstein Mykletun seier til avisa at han trur ein av nøklane til suksessen er at det berre er to partar i staden for tre som skal få den sjukmelde tilbake i jobb. Vanlegvis er også legen involvert i prosessen.

Legeforeininga seier at dei er positive til alle tiltak som reduserer sjukefråværet, men er usikker på om eitt års eigenmeldingsrett faktisk fører til det. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...