Heim Nyhende Tilsette sjukmelde seg sjølv – sjukefråværet gjekk ned

Tilsette sjukmelde seg sjølv – sjukefråværet gjekk ned

Eigenmeldingsrett i inntil eitt år for tilsette i Mandal og tett oppfølging av den sjukmelde, førte til at sjukefråværet gjekk ned i kommunen.

 

Sjukefråværet for tilsette i Mandal kommune har vorte 25 prosent lågare samanlikna med 29 liknande kommunar som følgje av at tilsette sidan 2008 har fått sjukmelde seg sjølv og har fått tett oppfølging. Det viser ein ny studie.

Ti verksemder i Noreg, deriblant fleire kommunar, er no i gang med liknande prosjekt sett i gang av Arbeidsdepartementet, skriv Aftenposten.

Det såkalla «Tillitsprosjektet» i Mandal inneber at den sjukmelde kan justere kor mange prosent sjukmeld vedkommande skal vere ut frå eigne vurderingar. Samtidig er oppfølginga av den sjukmelde frå arbeidsgjevar meir intensiv og omfattande enn vanleg oppfølging etter avtalen om inkluderande arbeidsliv.

Isolert for Mandal sokk sjukefråværet med 18 prosent i perioden.

Forskar Arnstein Mykletun seier til avisa at han trur ein av nøklane til suksessen er at det berre er to partar i staden for tre som skal få den sjukmelde tilbake i jobb. Vanlegvis er også legen involvert i prosessen.

Legeforeininga seier at dei er positive til alle tiltak som reduserer sjukefråværet, men er usikker på om eitt års eigenmeldingsrett faktisk fører til det. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...