Heim Nyhende Tilsette sjukmelde seg sjølv – sjukefråværet gjekk ned

Tilsette sjukmelde seg sjølv – sjukefråværet gjekk ned

Eigenmeldingsrett i inntil eitt år for tilsette i Mandal og tett oppfølging av den sjukmelde, førte til at sjukefråværet gjekk ned i kommunen.

 

Sjukefråværet for tilsette i Mandal kommune har vorte 25 prosent lågare samanlikna med 29 liknande kommunar som følgje av at tilsette sidan 2008 har fått sjukmelde seg sjølv og har fått tett oppfølging. Det viser ein ny studie.

Ti verksemder i Noreg, deriblant fleire kommunar, er no i gang med liknande prosjekt sett i gang av Arbeidsdepartementet, skriv Aftenposten.

Det såkalla «Tillitsprosjektet» i Mandal inneber at den sjukmelde kan justere kor mange prosent sjukmeld vedkommande skal vere ut frå eigne vurderingar. Samtidig er oppfølginga av den sjukmelde frå arbeidsgjevar meir intensiv og omfattande enn vanleg oppfølging etter avtalen om inkluderande arbeidsliv.

Isolert for Mandal sokk sjukefråværet med 18 prosent i perioden.

Forskar Arnstein Mykletun seier til avisa at han trur ein av nøklane til suksessen er at det berre er to partar i staden for tre som skal få den sjukmelde tilbake i jobb. Vanlegvis er også legen involvert i prosessen.

Legeforeininga seier at dei er positive til alle tiltak som reduserer sjukefråværet, men er usikker på om eitt års eigenmeldingsrett faktisk fører til det. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...