Heim Nyhende Lågare billettinntekter for Det Norske Teatret

Lågare billettinntekter for Det Norske Teatret

Trass eit vellukka jubileumsår fekk Det Norske Teatret i fjor eit lite underskot. Men nynorskteatret i hovudstaden klarar seg likevel godt.

 

Årsrekneskapen for 2013 viser eit årsresultat etter skatt på minus 339.000 kroner, mot 2,5 millionar kroner i overskot i 2012.

– Grunnen til at resultatet i fjor var lågare, kjem mellom anna av at vi trass svært godt besøk hadde ein nedgang i billettinntektene, seier direktør Astrid Driva Rødsand til Nynorsk pressekontor.

Ungt publikum

Ho fortel at mange av dei nesten 20.000 publikummarane som besøkte musikalen Shockheaded Peter, var ungdommar som betalte ungdomsbillett.

– Det er svært gledeleg at vi når ungdommane, men det gjev også lågare billettinntekter, seier ho.

Utsetjing av premieren på familieframsyninga Tonje Glimmerdal og mange barnebillettar, bidrog også til lågare billettinntekter.

– I tillegg hadde vi mange produksjonar ute på turné der billettinntektene gjekk til Riksteatret, seier ho.

Lågare renteinntekter på eit kapiltaltilskotslån teatret har fått frå Kulturdepartementet verka i same lei.

Direktøren minner også om at teatret i samband med jubileumsdagen 6. oktober i fjor delte ut rundt 5.000 gratisbillettar.

– Solid økonomi

Trass lågare billettinntekter er direktøren likevel godt nøgd med at teatret har greidd å halda kostnadene nede.

– Det er difor inga grunn til uro, seier ho.

Årsmeldinga viser at Det Norske Teatret har ein eigenkapital på 24,99 millionar kroner.

Det samla besøkstalet ved Det Norske Teatret var i fjor 219.249. Det er tiande gongen at publikumstala kom over 200.000. Dei mest populære framsyningane på Hovudscenen var maratonframsyninga Bibelen, musikalen Shockheaded Peter og familieframsyninga Tonje Glimmerdal.

Også styreleiar Nina Refseth ser lyst på framtida.

– Økonomien er solid, og målet vårt vidare er å nå ut til eit endå større publikum også utanfor Oslo, seier ho i ei pressemelding.

Vil meir på turne

Går det som Det Norske Teatret ønskjer, skal også folk i andre deler av landet – og i utlandet – få oppleva kva teatret har å by på.

– Vi har søkt om pengar til å reisa meir på turné i inn- og utland, seier Rødsand. Søknadssummen er på 21,7 millionar kroner over ein periode på fire år.

Målet er å nå lenger ut med gode produksjonar som teatret legg ned store kostnader i og mykje arbeid med. Om teatret får pengar blir først klart i statsbudsjettet i oktober. Dersom svaret er positivt, satsar teatret på å koma i gang med turnéverksemda i 2016. (©NPK)

LES SISTE OM TEATER!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...