Heim Nyhende Lågare billettinntekter for Det Norske Teatret

Lågare billettinntekter for Det Norske Teatret

Trass eit vellukka jubileumsår fekk Det Norske Teatret i fjor eit lite underskot. Men nynorskteatret i hovudstaden klarar seg likevel godt.

 

Årsrekneskapen for 2013 viser eit årsresultat etter skatt på minus 339.000 kroner, mot 2,5 millionar kroner i overskot i 2012.

– Grunnen til at resultatet i fjor var lågare, kjem mellom anna av at vi trass svært godt besøk hadde ein nedgang i billettinntektene, seier direktør Astrid Driva Rødsand til Nynorsk pressekontor.

Ungt publikum

Ho fortel at mange av dei nesten 20.000 publikummarane som besøkte musikalen Shockheaded Peter, var ungdommar som betalte ungdomsbillett.

– Det er svært gledeleg at vi når ungdommane, men det gjev også lågare billettinntekter, seier ho.

Utsetjing av premieren på familieframsyninga Tonje Glimmerdal og mange barnebillettar, bidrog også til lågare billettinntekter.

– I tillegg hadde vi mange produksjonar ute på turné der billettinntektene gjekk til Riksteatret, seier ho.

Lågare renteinntekter på eit kapiltaltilskotslån teatret har fått frå Kulturdepartementet verka i same lei.

Direktøren minner også om at teatret i samband med jubileumsdagen 6. oktober i fjor delte ut rundt 5.000 gratisbillettar.

– Solid økonomi

Trass lågare billettinntekter er direktøren likevel godt nøgd med at teatret har greidd å halda kostnadene nede.

– Det er difor inga grunn til uro, seier ho.

Årsmeldinga viser at Det Norske Teatret har ein eigenkapital på 24,99 millionar kroner.

Det samla besøkstalet ved Det Norske Teatret var i fjor 219.249. Det er tiande gongen at publikumstala kom over 200.000. Dei mest populære framsyningane på Hovudscenen var maratonframsyninga Bibelen, musikalen Shockheaded Peter og familieframsyninga Tonje Glimmerdal.

Også styreleiar Nina Refseth ser lyst på framtida.

– Økonomien er solid, og målet vårt vidare er å nå ut til eit endå større publikum også utanfor Oslo, seier ho i ei pressemelding.

Vil meir på turne

Går det som Det Norske Teatret ønskjer, skal også folk i andre deler av landet – og i utlandet – få oppleva kva teatret har å by på.

– Vi har søkt om pengar til å reisa meir på turné i inn- og utland, seier Rødsand. Søknadssummen er på 21,7 millionar kroner over ein periode på fire år.

Målet er å nå lenger ut med gode produksjonar som teatret legg ned store kostnader i og mykje arbeid med. Om teatret får pengar blir først klart i statsbudsjettet i oktober. Dersom svaret er positivt, satsar teatret på å koma i gang med turnéverksemda i 2016. (©NPK)

LES SISTE OM TEATER!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...