Heim Nyhende Time heidra som årets nynorskkommune

Time heidra som årets nynorskkommune

Målbevisst satsing på nynorsk over lang tid har gjeve resultat for Time kommune. Og måndag kunne ordførar Reinert Kverneland (H) ta imot utmerkinga «Årets nynorskkommune 2016».

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) stod for utdelinga av prisen under ei markering i Det Norske Teatret i Oslo. I tillegg til blomar og heider får Time 100.000 kroner i prispengar.

– Det er veldig gildt at juryen og Kulturdepartementet merkar seg og set pris på det arbeidet vi har lagt ned. Prisen skal vi bruke til vidare satsing på godt språk, og eg håpar vi kan vidareføre nynorskprosjekta vi har starta, sa Time-ordførar Reinert Kverneland.

Kulturminister Helleland forklarte at ho har latt seg imponere over arbeidet jærkommunen har gjort for å fremje nynorsken.

– Dei har gjort mykje for å skape entusiasme rundt nynorsken og å marknadsføre kor viktig han er. I det heile tatt har dei gjort eit veldig godt arbeid på mange plan og vore veldig bevisste. Derfor var Time kommune eit riktig val blant mange gode søkarar, seier Helleland til Nynorsk pressekontor.

Under press

Juryen uttalar at kommunen syner «ei halding til språk som både imponerer og inspirerer», og at Time er «ein stolt nynorskkommune i ein region der nynorsken er under press».

Kverneland fortel at det er heilt naturleg for dei fleste innbyggjarane i Time å bruke nynorsk på grunn av dialekten, men at ein merker «presset» frå bokmålskommunane rundt.

– Vi ligg ikkje lenger enn to mil frå Stavanger og éi mil frå Sandnes, og i tillegg har vi Egersund på den andre sida. Likevel har vi ein nynorskdel blant skuleelevane på rundt 90 prosent, seier han til Nynorsk pressekontor.

Garborgkommunen

Time kommune har sett i gang fleire vellukka nynorskprosjekt over mange år, men særleg stolt er han over å vere heimkommunen til den kjende forfattaren Arne Garborg.

– Garborg var født her, og vi har både Garborgheimen, Garborgsenteret og Knudaheio her. Vi har så sterk tilknyting til Garborg og nynorsken at det er naturleg at vi brukar nynorsk og framhevar den når vi kan. Det er noko av det som gjer kommunen vår kjend, seier Kverneland.

Han vil også trekkje fram arbeidet som er gjort blant dei tilsette i kommunen.

– Vi har kursa dei og delt ut rettleiingsbrosjyrar for å hjelpe dei til å få eit betre språk. Og vi er veldig opptekne av å få ein moderne nynorsk slik at dei komande generasjonane er fornøgde med han, seier Kverneland.

Satsing i administrasjonen

Juryen roser Time kommune for å ha gjort medvit om språk til ein naturleg og integrert del av den kommunale kvardagen. «Den interne organiseringa med språkkontaktar i avdelingane som har jamlege nettverksmøte seg imellom, er Time truleg åleine om», heiter det mellom anna.

Og med nynorskprisen i hendene til Time, føler kulturministeren seg trygg på at han blir godt vareteken.

– Ja, det ser ut til at prisen er med på å inspirere kommunane til å tenkje nynorskarbeid kvar einaste dag. Denne prisen skal henge høgt, og det skal vere ein pris ein må jobbe for å få, seier ho. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...