Heim Nyhende Time heidra som årets nynorskkommune

Time heidra som årets nynorskkommune

Målbevisst satsing på nynorsk over lang tid har gjeve resultat for Time kommune. Og måndag kunne ordførar Reinert Kverneland (H) ta imot utmerkinga «Årets nynorskkommune 2016».

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) stod for utdelinga av prisen under ei markering i Det Norske Teatret i Oslo. I tillegg til blomar og heider får Time 100.000 kroner i prispengar.

– Det er veldig gildt at juryen og Kulturdepartementet merkar seg og set pris på det arbeidet vi har lagt ned. Prisen skal vi bruke til vidare satsing på godt språk, og eg håpar vi kan vidareføre nynorskprosjekta vi har starta, sa Time-ordførar Reinert Kverneland.

Kulturminister Helleland forklarte at ho har latt seg imponere over arbeidet jærkommunen har gjort for å fremje nynorsken.

– Dei har gjort mykje for å skape entusiasme rundt nynorsken og å marknadsføre kor viktig han er. I det heile tatt har dei gjort eit veldig godt arbeid på mange plan og vore veldig bevisste. Derfor var Time kommune eit riktig val blant mange gode søkarar, seier Helleland til Nynorsk pressekontor.

Under press

Juryen uttalar at kommunen syner «ei halding til språk som både imponerer og inspirerer», og at Time er «ein stolt nynorskkommune i ein region der nynorsken er under press».

Kverneland fortel at det er heilt naturleg for dei fleste innbyggjarane i Time å bruke nynorsk på grunn av dialekten, men at ein merker «presset» frå bokmålskommunane rundt.

– Vi ligg ikkje lenger enn to mil frå Stavanger og éi mil frå Sandnes, og i tillegg har vi Egersund på den andre sida. Likevel har vi ein nynorskdel blant skuleelevane på rundt 90 prosent, seier han til Nynorsk pressekontor.

Garborgkommunen

Time kommune har sett i gang fleire vellukka nynorskprosjekt over mange år, men særleg stolt er han over å vere heimkommunen til den kjende forfattaren Arne Garborg.

– Garborg var født her, og vi har både Garborgheimen, Garborgsenteret og Knudaheio her. Vi har så sterk tilknyting til Garborg og nynorsken at det er naturleg at vi brukar nynorsk og framhevar den når vi kan. Det er noko av det som gjer kommunen vår kjend, seier Kverneland.

Han vil også trekkje fram arbeidet som er gjort blant dei tilsette i kommunen.

– Vi har kursa dei og delt ut rettleiingsbrosjyrar for å hjelpe dei til å få eit betre språk. Og vi er veldig opptekne av å få ein moderne nynorsk slik at dei komande generasjonane er fornøgde med han, seier Kverneland.

Satsing i administrasjonen

Juryen roser Time kommune for å ha gjort medvit om språk til ein naturleg og integrert del av den kommunale kvardagen. «Den interne organiseringa med språkkontaktar i avdelingane som har jamlege nettverksmøte seg imellom, er Time truleg åleine om», heiter det mellom anna.

Og med nynorskprisen i hendene til Time, føler kulturministeren seg trygg på at han blir godt vareteken.

– Ja, det ser ut til at prisen er med på å inspirere kommunane til å tenkje nynorskarbeid kvar einaste dag. Denne prisen skal henge høgt, og det skal vere ein pris ein må jobbe for å få, seier ho. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...