Heim Nyhende Tønes heidra for «Haua»-dialekten

Tønes heidra for «Haua»-dialekten

Artisten Tønes, eller Frank Tønnesen som han eigentleg heiter, er vinnar av Dialektprisen for 2013. Prisen blir delt ut av Norsk Målungdom.

 

Overrekkinga gjekk føre seg på Det Norske Teatret måndag. Frank Tønnesen kjem frå Hauge i Sokndal kommune i Rogaland. Som Tønes er han lett å kjenne att med ein tydeleg dialektbruk i tekstane sine.

–  Då eg begynte å skrive hadde eg ikkje trudd det skulle gå an å kome seg så mykje utanfor «Haua» med dialekten. Men det har vist seg at det går, sa Frank Tønnesen då han tok imot prisen, og erstatta like godt resten av takketalen med ein song.

–  Naturleg
Tønes har gitt ut fleire album etter debutalbumet «Rett te håves» i 1996. I fjor fekk han to spellemannsprisar for albumet «Sån av Salve».

–  Først og fremst er det gøy å få prisen, eg prøver å ta til meg at dei har sett pris på at eg skriv på dialekt og bruker det i songar. Og det er kjekt å få prisen frå ungdom som er opptekne av språk og dialektar. Eg prøver å ta det til meg. Eg føler det blir teke på alvor, på ein måte, seier Tønnesen etter utdelinga.

På spørsmål om han er og alltid har vore bevisst det å bruke dialekt, svarar han:

–  Eg er kanskje mindre bevisst på det enn folk trur. Då eg begynte å skrive, skreiv eg ikkje på dialekt. Då eg begynte å prøve på det, var det naturleg. Det var lettare å skrive ut det ein tenkte, ein kom litt nærare det ein skriv om. Eg tenkjer ikkje så mykje på at eg skriv på dialekt lenger, det er berre noko eg gjer, fortel Tønnesen.

–  Godt føredøme
Prisen vart overrekt av leiar i Norsk Målungdom, Vebjørn Sture. Han viste han til at det er stor toleranse for det språkleg mangfaldet i Noreg, men moglegvis òg eit statushierarki mellom dialektane. Sture meiner statusen til ulike språklege variantar blir større dess meir synlege dei er, og var glad for å gi Dialektprisen til ein som står imot dette hierarkiet.

–  Han har dialekten både som levebrød og varemerke., og syng på ein dialekt som ein elles ikkje høyrer så mykje. Han har sett heimplassen og dialekten sin på kartet, og er eit glimrande førebilete som gjer folk stolte av dialekten sin, sa Sture.

–  Ekte og usminka
Leiaren i målungdomen peikte òg på at Tønes var velkjent i heimfylket lenge før han vart kjent nasjonalt. Mellom anna vart Tønes-songen «Bonde» kåra til beste rogalandslåt av rogalendingane sjølve.

Og sjølv om visesong ikkje nødvendigvis er den sjangeren ein først og fremst knyter til ungdom, meiner Sture den særeigne stilen til Tønes møter gjenklang blant folk i alle aldrar.

 –  Og språket er ekte, usminka, truverdig og verkar sjølvsagt, sa Sture.

Dialektprisen har vorte delt ut av landsstyret i Norsk Målungdom kvart år sidan 2001. Blant tidlegare prisvinnarar finn ein mellom andre Ravi, Linda Eide og Eli Kari Gjengedal. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...