Heim Nyhende Treng strengare miljøkrav til vindkraft

Treng strengare miljøkrav til vindkraft

Vindkraftanlegg må få strengare konsesjonskrav for å redusere fugledød, meiner fugleforskar.

 

Både Noreg og resten av Europa står føre omfattande utbygging av klimavennleg vindkraft. Men målet om reduserte utslepp av klimagassar kan kome i konflikt med andre miljøomsyn, som naturmangfald og fugleliv.

Seniorforskar Kjetil Bevanger ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) ønskjer strengare konsesjonskrav til forundersøkingar for nye vindkraftanlegg, for å redusere konfliktane.

– Fugledøden ved vindkraftanlegg kan reduserast mykje med riktig plassering av turbinane. Det krev kunnskap. Krav om skikkelege konsekvensanalysar må inn i konsesjonsvilkåra for nye vindkraftanlegg, seier han.

– Vi har lovverket som trengst. Det er opp til styresmaktene å stille krav til kva for forundersøkingar ein utbyggjar må gjere før dei får konsesjon. I dag møter Statkraft strengare krav til ei vindkraftutbygging i Tyskland enn dei gjer i Noreg. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...