Heim Nyhende Har kartlagt fattigdom i Noreg

Har kartlagt fattigdom i Noreg

Sogn og Fjordane er det fylket i landet med minst fattige, melder NRK. Det kjem fram når regjeringa no for første gong har laga ein oversikt over kor mange som lever som fattige i kvar kommune.

Tala frå regjeringa syner at 215 415 menneske, eller 4,5 prosent av befolkninga, levde under fattigdomsgrensa i Noreg i 2008.

Hjå NRK kan du søke på din kommune og sjå korleis stoda er der.

 

 

 

STIFTELSESDOKUMENT
FOR

RYFYLKE FJORDHAGE AS

 

 

STIFTERNE

 

Den 29.04.2011 besluttet følgende stiftere å stifte aksjeselskapet Ryfylke Fjordhage As:

 

Hebnes, Arild (fødselsnummer: 030669 30326)

Hebnes, 4235 HEBNES

som tegnet seg for 50 aksjer. (Aksjenr. 1-50)

 

Tobekk, Toyni M. (fødselsnummer: 130369 31463)

Hebnes, 4235 HEBNES

som tegnet seg for 50 aksjer. (Aksjenr. 51-100)

 

 

AKSJEKAPITALEN

 

Selskapets aksjekapital ble tegnet med kr 100 000,00. Det ble tegnet 100 aksjer pålydende kr 1 000,00.

 

Hele aksjekapitalen skal innbetales innen 02.05.2011. Stifterne skal ikke kunne overdra tegningsretter eller aksjer som ikke er fullt innbetalt uten samtykke fra styret.

 

 

STIFTELSESUTGIFTER

 

Selskapet skal dekke utgiftene til stiftelsen. Stiftelsesutgiftene utgjør:

 

Registreringsgebyr til Foretaksregisteret kr 5 320

Tveit Regnskap As og KMPG As kr 6 680

 

Sum stiftelsesutgifter: kr 12 000

 

 

BETALING FOR AKSJER

 

Det betales kr 1 120,00 pr. aksje, hvorav kr 120,00 er overkurs.

 

 

ÅPNINGSBALANSE

 

Stifterne vedtok åpningsbalansen for Ryfylke Fjordhage As. Åpningsbalansen er vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

 

VEDTEKTER

 

Stifterne fastsatte vedtektene for Ryfylke Fjordhage As. Vedtektene følger vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

 

 

STYRE

 

Følgende styre ble valgt:

Arild Hebnes, styrets leder

 

Følgende varamedlemmer ble valgt:

Malvin Hebnes

 

 

REVISOR

 

KPMG As, Haugesund ble valgt som selskapets revisor.

 

 

REGISTRERING I FORETAKSREGISTERET

 

Blankett for registrering i Foretaksregisteret ble utfylt med opplysninger overensstemmende med stiftelsesdokumentet. Tilleggsopplysninger i blanketten er vedtatt i et umiddelbart etterfølgende styremøte.

 

UNDERSKRIFTER

 

Undertegnede erklærer med sine underskrifter Ryfylke Fjordhage As som stiftet.

 

 

 

Hebnes, 29.04.2011

 

 

 

______________________

Arild Hebnes

 

 

 

______________________

Toyni M. Tobekk

 

-¤-

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...