Heim Nyhende Kommunar kan få meir pengar

Kommunar kan få meir pengar

Er norske kommunar og fylkeskommunar for trufaste mot bankane dei samarbeider med, spør Bent R. Eidem, konserndirektør i Fokus Bank, i eit lesarinnlegg i Aftenposten.

– Ein skulle tru at dei økonomiske vinstane var så store for norske kommunar og fylkeskommunar at alle medvitne økonomisjefar og rådmenn var på hogget. Slik er det ikkje, sjølv om norske kommunar faktisk kan spare fleire hundre millionar kroner årleg på å arrangere anbodskonkurranse når dei skal velje bank, seier konsernsjefen.

Han nemner Meråker kommune, som byta bank etter å hatt den same i nesten 100 år.

– I 2011 byta Meråker kommune bank for første gong og fekk rundt 200.000 kroner meir å rutte med årleg, til glede for ungdom og idrettsliv i kommunen, fortel Eidem.

Meråker har 2500 innbyggjarar. Ein middels stor norsk kommune vil tene nærare to millionar kroner ekstra over fire år, ifølgje Eidem.

Norske kommunar og fylkeskommunar hadde bankinnskot på 69 milliardar kroner, seier tal frå Norges Bank frå mars 2010.

– Vi har rekna ut at renta for halvparten av desse innskota ville blitt 0,75 prosentpoeng høgare ved ein anbodskonkurranse. Det ville gitt kommunar med dårleg kommuneøkonomi ein årleg vinst på til saman 262 millionar kroner, slår konserndirektøren fast.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...