Heim Nyhende Kommunar kan få meir pengar

Kommunar kan få meir pengar

Er norske kommunar og fylkeskommunar for trufaste mot bankane dei samarbeider med, spør Bent R. Eidem, konserndirektør i Fokus Bank, i eit lesarinnlegg i Aftenposten.

– Ein skulle tru at dei økonomiske vinstane var så store for norske kommunar og fylkeskommunar at alle medvitne økonomisjefar og rådmenn var på hogget. Slik er det ikkje, sjølv om norske kommunar faktisk kan spare fleire hundre millionar kroner årleg på å arrangere anbodskonkurranse når dei skal velje bank, seier konsernsjefen.

Han nemner Meråker kommune, som byta bank etter å hatt den same i nesten 100 år.

– I 2011 byta Meråker kommune bank for første gong og fekk rundt 200.000 kroner meir å rutte med årleg, til glede for ungdom og idrettsliv i kommunen, fortel Eidem.

Meråker har 2500 innbyggjarar. Ein middels stor norsk kommune vil tene nærare to millionar kroner ekstra over fire år, ifølgje Eidem.

Norske kommunar og fylkeskommunar hadde bankinnskot på 69 milliardar kroner, seier tal frå Norges Bank frå mars 2010.

– Vi har rekna ut at renta for halvparten av desse innskota ville blitt 0,75 prosentpoeng høgare ved ein anbodskonkurranse. Det ville gitt kommunar med dårleg kommuneøkonomi ein årleg vinst på til saman 262 millionar kroner, slår konserndirektøren fast.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...