Heim Nyhende Språkbevisste barn i barnehagen

Språkbevisste barn i barnehagen

I Røysmarka barnehage i Volda er dei med i prosjektet “Nynorsk i barnehagen”. Erfaringa så langt viser at barna er bevisste på språket og målformene.

Barnehagen innleia det språkstimulerande arbeidet i fjor med eit besøk i Ivar Aasen-tunet der dei mellom anna fekk lære mykje om Ivar Aasen. Dei tilsette i barnehagen har vore på seminar før prosjektet blei sett i gong, og barnehagen har fått utvida samlinga si av nye barnebøker på nynorsk.

Barna i barnehagen har samtalar om språket og om forskjellige dialektar. På denne måten har dei også blitt bevisste på at det er skilnader i ulike dialektar.

– Det er viktig å framheva at det er forskjell på nynorsk og bokmål. Slik vi pratar her på Sunnmøre, er talemålet mest likt nynorsk, seier Cecilie Vartdal til Nynorskopplæring, eit blad som blir gitt ut av Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Vartdal er pedagogisk leiar i Røysmarka barnehage.

Gjennom prosjektet “Nynorsk i barnehagen” får ungane mellom anna vere med og lage si eiga bok i Solsikkeklubben. Dei har arbeidd mykje med boka “liten-på-jord-Tor” av Annette Huber. Boka dei sjølv lagar handlar om Tor, men nå er han blitt mykje større. Det manglar ikkje på idear og engasjement frå dei fem år gamle barna.

– Eg er ikkje i tvil om at dette prosjektet har ført til at barna har blitt meir beviste på at det er forskjell på nynorsk og bokmål, sluttar Cecilie Vartdal.

I Ulsteinvik skal nå Aktiv barnehage byrje med “Nynorsk i barnehagen”. Les meir om dette her.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...