Heim Nyhende Trondheim er Noregs kulturkommune 2013

Trondheim er Noregs kulturkommune 2013

Byen får kulturprisen for å ta det offentlege ansvaret sitt for eit mangfaldig kulturliv på alvor.

Onsdag vart Trondheim kommune kåra til Noregs kulturkommune 2013 i samband med landskonferansen til Norsk kulturforum i Narvik. Fylkesmann i Østfold, Anne Enger, stod for prisutdelinga. Enger har leidd arbeidet med Kulturutredningen 2014.

Juryen skriv i grunngjevinga si at kommunen er flink til å ta ansvar for kulturlivet i byen. Eit godt og breitt kulturtilbod kjem ikkje av seg sjølve, men juryen meiner kommunen har skapt og bidrege til imponerande breidd og kvalitet i kulturlivet i byen.

– Trondheim kommune er eit døme dei andre store byane i Noreg kan følgje: Planmessig satsing på ein strategisk, langsiktig og inkluderande kulturpolitikk, heiter det.

Prisen vert delt ut av Norsk kulturforum og vart første gong delt ut i 1992. (©NPK)

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...