Heim Nyhende Trur på formidling

Trur på formidling

– Me håpar å skape meir interesse for nynorsk litteratur, seier Bente Dammen, som er prosjektleiar i Nye tider – ny norsk, som biblioteka i Nordhordland gjennomfører.

Bente Dammen frå Osterøy er nytilsett i prosjektet, som er støtta av LNK og kommunane i Nordhordland. No håpar prosjektleiaren at dei også kan få støtte frå aktørar som fylkeskommunen og Fritt Ord. Målet er å skaffe tilstrekkeleg med midlar slik at ein kan få på plass ei prosjektleiarstilling i 70 prosent, samstundes som ein kan arrangere fleire aktivitetar. Målet med prosjektet er å gjere dei tilsette ved biblioteka betre rusta til å formidle den nynorske litteraturen.

– 8. mars skal me ha eit arrangement for alle tilsette ved biblioteka der me skal presentere den nynorske barnelitteraturen frå i fjor. Janne Karin Støylen frå Nynorsksenteret kjem for å formidle bøkene, fortel Dammen og peikar på at formidlinga av litteraturen er avgjerande for korleis lesaren mottek han.

– Me må gjere den nynorske litteraturen meir leiken og meir freistande for lesaren. Då treng dei tilsette ved biblioteka meir kunnskap for å kunne formidle han vidare. Målet er å få dei nynorske bøkene høgt opp på utlånsstatistikken.

Sjølv om dei nynorske bøkene ikkje alltid toppar utlånslistene, finst det unntak. I 2009 kom Vaffelhjarte av Maria Parr på 3. plass på utlånsstatistikken ved Osterøy folkeboksamling. Det er positivt, meiner Bente Dammen.

Prosjektet Nye tider – ny norsk starta opp i 2008, og Dammen håpar det er realistisk å halde liv i prosjektet i fleire år framover. No planlegg prosjektleiinga fleire arrangement, både for vaksne og barn. Mellom anna er det planar om lesesirklar og om å utvikle eit lesespel for barn.

Prosjektet er utvikla av LNK som eit pilotprosjekt.

Førre artikkelMot til å meina
Neste artikkel– Treng ein idébank

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...