Heim Nyhende Ujamt fordelt kommunereformstøtte

Ujamt fordelt kommunereformstøtte

Kommunane har fått nærare 110 millionar kroner til arbeid med kommunereforma, men støttebeløpa varierer enormt frå fylke til fylke.

 

Mens fylkesmannskontora i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har løyvd om lag 20 millionar kroner kvar i skjønnsmidlar til kommunane, har kommunane i Telemark ikkje fått meir enn 100.000 kroner i slik reformstøtte.

Over halvparten av fylkesmennene har løyvd og sett av mindre enn 5 millionar til kommunereformstøtte fordelt på åra 2014, 2015 og 2016, viser tal som Nationen har henta inn frå alle dei 18 fylkesmannskontora som er omfatta av kommunereforma.

– Fylkesmennene gir etter eiga vurdering støtte til kommunar som tar aktive grep for å sjå på korleis dei kan utvikle seg og regionen sin saman med nabokommunane. Slik departementet vurderer det, er det positivt at prosessane er tilpassa forholda i kvart enkelt fylke, seier statssekretær Grete Ellingsen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til avisa.

Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal toppar lista, mens Nord-Trøndelag, Oppland og Hedmark følgjer ikkje langt etter med høvesvis 13, 12,5 og 10 millionar i skjønnsmidlar til kommunereforma. I Buskerud har fylkesmannen sett av 7 millionar til dette. I resten av landet varierer skjønnsmidlane frå 1 million i Aust-Agder og Akershus til 5,7 millionar i Troms.

– Fylkesmennene bruker skjønnet ulikt, og det er etter departementet si vurdering heilt klart innanfor rammene av retningslinjene deira, seier Ellingsen. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...