Heim Nyhende Ujamt fordelt kommunereformstøtte

Ujamt fordelt kommunereformstøtte

Kommunane har fått nærare 110 millionar kroner til arbeid med kommunereforma, men støttebeløpa varierer enormt frå fylke til fylke.

 

Mens fylkesmannskontora i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har løyvd om lag 20 millionar kroner kvar i skjønnsmidlar til kommunane, har kommunane i Telemark ikkje fått meir enn 100.000 kroner i slik reformstøtte.

Over halvparten av fylkesmennene har løyvd og sett av mindre enn 5 millionar til kommunereformstøtte fordelt på åra 2014, 2015 og 2016, viser tal som Nationen har henta inn frå alle dei 18 fylkesmannskontora som er omfatta av kommunereforma.

– Fylkesmennene gir etter eiga vurdering støtte til kommunar som tar aktive grep for å sjå på korleis dei kan utvikle seg og regionen sin saman med nabokommunane. Slik departementet vurderer det, er det positivt at prosessane er tilpassa forholda i kvart enkelt fylke, seier statssekretær Grete Ellingsen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til avisa.

Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal toppar lista, mens Nord-Trøndelag, Oppland og Hedmark følgjer ikkje langt etter med høvesvis 13, 12,5 og 10 millionar i skjønnsmidlar til kommunereforma. I Buskerud har fylkesmannen sett av 7 millionar til dette. I resten av landet varierer skjønnsmidlane frå 1 million i Aust-Agder og Akershus til 5,7 millionar i Troms.

– Fylkesmennene bruker skjønnet ulikt, og det er etter departementet si vurdering heilt klart innanfor rammene av retningslinjene deira, seier Ellingsen. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...