Heim Nyhende Mange kommunar har ingen kulturminneplanar

Mange kommunar har ingen kulturminneplanar

Riksantikvaren vil at fleire kommunar lagar kulturminneplanar. Dei siste åra har 189 kommunar fått støtte til å lage slike planar.

 

– Ein kulturminneplan er rett og slett eit godt arbeidsverktøy for kommunen. Gjennom arbeidet med planen aukar den lokale kompetansen, kulturminne vert sette på den politiske dagsorden og samarbeidet med lokalsamfunnet vert sterkare. Derfor har vi som mål at 90 prosent av alle kommunar skal ha ein kulturminneplan innan 2020, seier riksantikvar Jørn Holme.

Kulturminne for framtida

Ein kulturminneplan gir kunnskap om fortida og avklarer kva for kulturminne ein vil ta vare på i framtida. Med bakgrunn i ei oversikt over viktige kulturminne og kulturmiljø, utarbeider kommunen ein plan for forvaltninga av desse. Kommunane definerer sjølv kva for kulturminne som er verneverdige og som skal inngå i kulturminneplanen.

Sidan 2011 har 189 kommunar mottatt pengar til å utarbeide kulturminneplanar frå Riksantikvaren. Akershus, Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms er fylke som har tatt eit særleg grep om denne satsinga og der mange av kommunane er i gang med arbeidet. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...

Telemark fylkeskommune skal bruka minst 40 prosent nynorsk

– Eit godt og forpliktande vedtak, seier Noregs Mållag. Telemark fylkeskommune skal vera språkleg nøytralt og bruka minst 40 prosent nynorsk, har det nyleg blitt...

Desse endringane kan kome for nynorsken

Eit nytt spørjeord og nye kjønn på substantiv er noko av det Språkrådet har føreslått. Du har kanskje fått med deg at Språkrådet ønskjer at...