Heim Nyhende Ung til sinns blir Framtida.no

Ung til sinns blir Framtida.no

Ung til sinns skiftar namn. Framtida.no skal bli ein nettstad kor brukaren får vere med og styre.

 

Nettavisa, som til no har hatt arbeidstittelen Ung til sinns, skal rette seg mot unge folk i alderen 15 til 25, men prosjektleiar Sven Olav Langåker understreker at nettsida ikkje berre vil vere for ungdom.

 

– Namnet Framtida.no speglar at dette er ein nettstad for framtida, om framtida. Og artiklane blir skrivne av dei som er framtida vår, dei unge i dag.

Den nye nettsida er ei satsing frå LNK og ABC Startsida, men den har og organisasjonar som LLA, Magasinett, Pirion og prosjektet Mot til å meina i ryggen. I tillegg er Kultur- og kyrkjedepartementet inne på finansieringssida.

Framtida.no skal produsere eige nyhendestoff og samstundes hauste frå samarbeidsorganisasjonane sine tekstbasar. I tillegg blir det ein del såkalla brukargenerert stoff, forklarar Langåker. Det vil seie at lesarane også får vere med å kommentere sakene og produsere artiklar sjølve.

– Blir dette eit reint nynorskprosjekt?

– Brorparten av stoffet vil nok vere på nynorsk, seier prosjektleiaren.

Det er ein del av føringa som er lagt i samband med at nettsida får støtte frå departementet. Organisasjonane og lokalavisene som leverer stoff til Framtida.no har også stort sett ein nynorsk profil.

– Men brukarane, dei vil vi ikkje bestemme over, seier Sven Olav Langåker som reknar med at Framtida.no er på nett ved skulestart til hausten.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...