Heim Nyhende Ung til sinns blir Framtida.no

Ung til sinns blir Framtida.no

Ung til sinns skiftar namn. Framtida.no skal bli ein nettstad kor brukaren får vere med og styre.

 

Nettavisa, som til no har hatt arbeidstittelen Ung til sinns, skal rette seg mot unge folk i alderen 15 til 25, men prosjektleiar Sven Olav Langåker understreker at nettsida ikkje berre vil vere for ungdom.

 

– Namnet Framtida.no speglar at dette er ein nettstad for framtida, om framtida. Og artiklane blir skrivne av dei som er framtida vår, dei unge i dag.

Den nye nettsida er ei satsing frå LNK og ABC Startsida, men den har og organisasjonar som LLA, Magasinett, Pirion og prosjektet Mot til å meina i ryggen. I tillegg er Kultur- og kyrkjedepartementet inne på finansieringssida.

Framtida.no skal produsere eige nyhendestoff og samstundes hauste frå samarbeidsorganisasjonane sine tekstbasar. I tillegg blir det ein del såkalla brukargenerert stoff, forklarar Langåker. Det vil seie at lesarane også får vere med å kommentere sakene og produsere artiklar sjølve.

– Blir dette eit reint nynorskprosjekt?

– Brorparten av stoffet vil nok vere på nynorsk, seier prosjektleiaren.

Det er ein del av føringa som er lagt i samband med at nettsida får støtte frå departementet. Organisasjonane og lokalavisene som leverer stoff til Framtida.no har også stort sett ein nynorsk profil.

– Men brukarane, dei vil vi ikkje bestemme over, seier Sven Olav Langåker som reknar med at Framtida.no er på nett ved skulestart til hausten.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...