Heim Nyhende Ung til sinns blir Framtida.no

Ung til sinns blir Framtida.no

Ung til sinns skiftar namn. Framtida.no skal bli ein nettstad kor brukaren får vere med og styre.

 

Nettavisa, som til no har hatt arbeidstittelen Ung til sinns, skal rette seg mot unge folk i alderen 15 til 25, men prosjektleiar Sven Olav Langåker understreker at nettsida ikkje berre vil vere for ungdom.

 

– Namnet Framtida.no speglar at dette er ein nettstad for framtida, om framtida. Og artiklane blir skrivne av dei som er framtida vår, dei unge i dag.

Den nye nettsida er ei satsing frå LNK og ABC Startsida, men den har og organisasjonar som LLA, Magasinett, Pirion og prosjektet Mot til å meina i ryggen. I tillegg er Kultur- og kyrkjedepartementet inne på finansieringssida.

Framtida.no skal produsere eige nyhendestoff og samstundes hauste frå samarbeidsorganisasjonane sine tekstbasar. I tillegg blir det ein del såkalla brukargenerert stoff, forklarar Langåker. Det vil seie at lesarane også får vere med å kommentere sakene og produsere artiklar sjølve.

– Blir dette eit reint nynorskprosjekt?

– Brorparten av stoffet vil nok vere på nynorsk, seier prosjektleiaren.

Det er ein del av føringa som er lagt i samband med at nettsida får støtte frå departementet. Organisasjonane og lokalavisene som leverer stoff til Framtida.no har også stort sett ein nynorsk profil.

– Men brukarane, dei vil vi ikkje bestemme over, seier Sven Olav Langåker som reknar med at Framtida.no er på nett ved skulestart til hausten.

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Godt å møtast til festspel igjen

Festspelpublikummet i Ørsta og Volda fekk høyre og sjå programpostar med både Hallstein Bronskimlet, bibelspråk, konspirasjonsteoriar, frisk popmusikk og eksperimentell tango.

Tydde til sivil ulydnad etter manglande nynorsk i Heimevernet

Etter ni år med førespurnader om korrespondanse på nynorsk, rann begeret over for heimevernsoldat Erlend Trones (40). Då innkallinga...

Nynorsk litteraturpris til Tore Renberg: – Kan få lesarane i den nye tida til å elska litteratur

Tore Renberg får Nynorsk litteraturpris 2020 for romanen «Tollak til Ingeborg». – Det har vore forløysande for meg å...

På jakt etter føregangskommunar på lokaldemokrati

Kommunar over heile landet er oppfordra til å søkje om å bli føregangskommune innan lokaldemokrati. – Dette er ikkje...