Heim Nyhende Uredd prisvinnar om press og ansvar

Uredd prisvinnar om press og ansvar

Tidlegare BT-journalist Njord V. Svendsen er uredd i sin journalistikk og i sine uttaler. Då han mottok kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar under festspela var han klar i si tale.

– Eg er ein prisvinnar som ikkje var journalist; eg var ein mellombels arbeidstakar. Derfor vil eg dele denne prisen med alle andre som har jobb utan jobb, sa prisvinnaren etter at juryleiar Gry Molvær hadde overrekt han prisen.

Han snakka vidare om å leve under press som “laus journalist”, som ein som skriv nynorsk og som ein minoritet.

– Eg skriv nynorsk, som er ei av to jamstelte former i Noreg. Kall det grautmål, spynorsk eller sidemål. Kall det kva du vil. Eg skriv det eg vil, slo Svendsen fast.

Han slutta av med ein petit som han kalla ein slags “tidsdiagnose”. Ein petit han skreiv like før han slutta som journalist i BT. Petiten spelte på ordet mål, der mellom anna sidemål, overordna mål, målretta og søksmål blei nemnde.

Vi har tidlegare skrive om prisvinnaren og kvifor han fekk prisen frå departementet. Det kan du lese her.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...