Heim Nyhende Utbygging av breiband krev enklare saksbehandling

Utbygging av breiband krev enklare saksbehandling

– Ei rask og effektiv utbygging av breibandnettet over heile landet er avhengig av at vi får ei enklare, meir føreseieleg og lik behandling av søknader om løyve til å føra fram kablar og leidningar.

Det seier samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen og leiaren av Hovudstyret i KS-organisasjonen for kommunesektoren, Gunn Marit Helgesen, i samband med eit felles brev dei har sendt til alle fylkeskommunar og kommunar i landet.
I brevet blir det vist til at Samferdsledepartementet i fjor vedtok ei forskrift om saksbehandling og ansvar for å leggja og flytta leidningar over, under og langs alle offentlege vegar.
Departementet minner også om at Vegdirektoratet har laga ein rettleiar for leidningar i riksvegnettet. Forskrifta og rettleiaren omfattar framføring av ulike typar leidningar, mellom anna for breiband, vatn- og avløpsnettet, straumforsyning og fjernvarme.
Rettleiaren for riksvegnettet er ikkje fullt ut eigna for alle fylkeskommunale og kommunale vegar, men departementet og KS meiner likevel at delar av innhaldet kan vera nyttig for andre vegar enn riksvegar. Kommunar og fylkeskommunar blir difor oppmoda om å bruka rettleiaren. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...