Heim Nyhende Utbygging av breiband krev enklare saksbehandling

Utbygging av breiband krev enklare saksbehandling

– Ei rask og effektiv utbygging av breibandnettet over heile landet er avhengig av at vi får ei enklare, meir føreseieleg og lik behandling av søknader om løyve til å føra fram kablar og leidningar.

Det seier samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen og leiaren av Hovudstyret i KS-organisasjonen for kommunesektoren, Gunn Marit Helgesen, i samband med eit felles brev dei har sendt til alle fylkeskommunar og kommunar i landet.
I brevet blir det vist til at Samferdsledepartementet i fjor vedtok ei forskrift om saksbehandling og ansvar for å leggja og flytta leidningar over, under og langs alle offentlege vegar.
Departementet minner også om at Vegdirektoratet har laga ein rettleiar for leidningar i riksvegnettet. Forskrifta og rettleiaren omfattar framføring av ulike typar leidningar, mellom anna for breiband, vatn- og avløpsnettet, straumforsyning og fjernvarme.
Rettleiaren for riksvegnettet er ikkje fullt ut eigna for alle fylkeskommunale og kommunale vegar, men departementet og KS meiner likevel at delar av innhaldet kan vera nyttig for andre vegar enn riksvegar. Kommunar og fylkeskommunar blir difor oppmoda om å bruka rettleiaren. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...