Heim Nyhende Utbygging av breiband krev enklare saksbehandling

Utbygging av breiband krev enklare saksbehandling

– Ei rask og effektiv utbygging av breibandnettet over heile landet er avhengig av at vi får ei enklare, meir føreseieleg og lik behandling av søknader om løyve til å føra fram kablar og leidningar.

Det seier samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen og leiaren av Hovudstyret i KS-organisasjonen for kommunesektoren, Gunn Marit Helgesen, i samband med eit felles brev dei har sendt til alle fylkeskommunar og kommunar i landet.
I brevet blir det vist til at Samferdsledepartementet i fjor vedtok ei forskrift om saksbehandling og ansvar for å leggja og flytta leidningar over, under og langs alle offentlege vegar.
Departementet minner også om at Vegdirektoratet har laga ein rettleiar for leidningar i riksvegnettet. Forskrifta og rettleiaren omfattar framføring av ulike typar leidningar, mellom anna for breiband, vatn- og avløpsnettet, straumforsyning og fjernvarme.
Rettleiaren for riksvegnettet er ikkje fullt ut eigna for alle fylkeskommunale og kommunale vegar, men departementet og KS meiner likevel at delar av innhaldet kan vera nyttig for andre vegar enn riksvegar. Kommunar og fylkeskommunar blir difor oppmoda om å bruka rettleiaren. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...