Heim Nyhende Utfordringar for nynorsk

Utfordringar for nynorsk

Medan nynorsken styrkjer stillinga si i tv-tilbodet frå NRK til barn og unge og i Wikipedia, vert han svekt på andre viktige bruksområde. Det kjem fram i rapporten Språkstatus 2012 som Språkrådet la fram i dag.

Rapporten peiker mellom anna på at det har vore janm nedgang i talet på nynorskelevar i grunnskulen dei siste åra. Nesten halvparten av elevane som har nynorsk i ungdomsskulen byter dessutan til bokmål når dei kjem i vidaregåande.

Også innan høgare utdanning er det utfordringar. Språkpolitiske retningslinjer som vert vedtekne ved universitet og høgskular, ser ut til å bli nedprioriterte eller forsvinne heilt i dei sentrale strategidokumenta til dei same institusjonane.

Skepsisen til reklame aukar blant oss, viser rapporten, som kan du kan lese her.

Den årlege språkstatusrapporten tek for seg tilstanden for språk og språkbruk på ulike samfunnsområde. Rapportane legg grunnlaget for meldinga om språk som Kulturdepartementet legg fram for Stortinget kvart fjerde år.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...