Heim Nyhende Utfordringar for nynorsk

Utfordringar for nynorsk

Medan nynorsken styrkjer stillinga si i tv-tilbodet frå NRK til barn og unge og i Wikipedia, vert han svekt på andre viktige bruksområde. Det kjem fram i rapporten Språkstatus 2012 som Språkrådet la fram i dag.

Rapporten peiker mellom anna på at det har vore janm nedgang i talet på nynorskelevar i grunnskulen dei siste åra. Nesten halvparten av elevane som har nynorsk i ungdomsskulen byter dessutan til bokmål når dei kjem i vidaregåande.

Også innan høgare utdanning er det utfordringar. Språkpolitiske retningslinjer som vert vedtekne ved universitet og høgskular, ser ut til å bli nedprioriterte eller forsvinne heilt i dei sentrale strategidokumenta til dei same institusjonane.

Skepsisen til reklame aukar blant oss, viser rapporten, som kan du kan lese her.

Den årlege språkstatusrapporten tek for seg tilstanden for språk og språkbruk på ulike samfunnsområde. Rapportane legg grunnlaget for meldinga om språk som Kulturdepartementet legg fram for Stortinget kvart fjerde år.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...