Heim Nyhende Valforskar seier Høgre kan bli størst

Valforskar seier Høgre kan bli størst

Veljarane strøymer til Høgre frå alle parti og i eit så stort omfang at valforskar Frank Aarebrot seier partiet kan bli landets største.

Oppslutninga om Høgre har stige jamt og trutt kvar einaste månad sidan valet i fjor haust. I juni landa partiet på 24,9 prosent når ein legg eit snitt av alle månadene sine målingar til grunn.

No viser Aftenpostens omfattande veljarpanel at Erna Solbergs parti stel veljarar frå alle kantar:

Sidan hausten 2009 har Høgre fått 133.000 veljarar frå Framstegspartiet, 129.000 frå Arbeidarpartiet og rekruttert heile 178.000 veljarar frå «sofaen».

– Dette er forrykande tal. Høgre kan bli det største partiet på Stortinget, seier valforskar Frank Aarebrot til Aftenposten, og trur Høgre kan regjere ålene dersom trenden held seg. Dessutan meiner han tala viser at partileiar Solberg har mykje av æra.

– Mens Siv Jensen (Frp) framstår som ein partileiar i opposisjon, framstår Erna Solberg som ein statsminister. Ho uttaler seg med tyngde og moderasjon, og ho blir ikkje «sjokkert». Og så snakkar ho om Høgres politikk, seier han. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...