Heim Nyhende Vangsgutane som bok og hefte

Vangsgutane som bok og hefte

For andre året på rad kjem Vangsgutane ut både som bok og julehefte.

 

I fjor blei dei tre første årgangane av serien samla i bokform for første gong. I år følgjer forlaget opp med band 2 som dekkjer årgangane 1943, 1944 og 1945.

– Desse vart skrivne og teikna i ei tid som vi kjenner som gullalderen i norsk teikneseriekunst. Dei fleste store klassikarane i norsk teikneseriekunst vart skapte i denne tida, skriv forlaget.

Teikneseriekjennaren Olav Norheim tek i innleiinga for seg serien i eit kulturhistorisk perspektiv. Han fortel om kva som kjenneteiknar serien, korleis han blei til og om teikneserieparallellar i inn- og utland.

Forlaget vil gje ut i alt fem band. Utgjevingane dekkjer årgangane til og med 1957 som kunstmålaren og teiknaren Jens R. Nilssen (1880– 1964) teikna.

Årgangane av Vangsgutane frå 1943, 1944 og 1945 kjem i år ut som band 2 i den planlagde serien om Vangsgutane på fem band. (Foto: Fonna forlag). Klassisk nytt

I tillegg til dei innbundne hefta, kjem det også i år ut eit eige julehefte om Vangsgutane. Her kan lesarane gle seg over ei nylaga forteljing lagt til krigsåra skriven av Sverre Årnes og teikna av Ivan Andreassen.

Trufaste lesarar får også sitt med to klassiske forteljingar skrivne av Leif Halse og teikna av Jens R. Nilssen. Forteljingane er henta frå 1950 og 1951.

Musikalsk hyllest

Musikaren og komponisten Henning Sommerro har skrive innleiinga til heftet. Han undrast på kvifor det ikkje er laga film og TV-serie om Vangsgutane. Sjølv har han både skrive musikk til eit eige fjernsynsprogram om serien og ei lita Vangsgutsuite for strykekvartett. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...