Heim Nyhende Vangsgutane som bok og hefte

Vangsgutane som bok og hefte

For andre året på rad kjem Vangsgutane ut både som bok og julehefte.

 

I fjor blei dei tre første årgangane av serien samla i bokform for første gong. I år følgjer forlaget opp med band 2 som dekkjer årgangane 1943, 1944 og 1945.

– Desse vart skrivne og teikna i ei tid som vi kjenner som gullalderen i norsk teikneseriekunst. Dei fleste store klassikarane i norsk teikneseriekunst vart skapte i denne tida, skriv forlaget.

Teikneseriekjennaren Olav Norheim tek i innleiinga for seg serien i eit kulturhistorisk perspektiv. Han fortel om kva som kjenneteiknar serien, korleis han blei til og om teikneserieparallellar i inn- og utland.

Forlaget vil gje ut i alt fem band. Utgjevingane dekkjer årgangane til og med 1957 som kunstmålaren og teiknaren Jens R. Nilssen (1880– 1964) teikna.

Årgangane av Vangsgutane frå 1943, 1944 og 1945 kjem i år ut som band 2 i den planlagde serien om Vangsgutane på fem band. (Foto: Fonna forlag). Klassisk nytt

I tillegg til dei innbundne hefta, kjem det også i år ut eit eige julehefte om Vangsgutane. Her kan lesarane gle seg over ei nylaga forteljing lagt til krigsåra skriven av Sverre Årnes og teikna av Ivan Andreassen.

Trufaste lesarar får også sitt med to klassiske forteljingar skrivne av Leif Halse og teikna av Jens R. Nilssen. Forteljingane er henta frå 1950 og 1951.

Musikalsk hyllest

Musikaren og komponisten Henning Sommerro har skrive innleiinga til heftet. Han undrast på kvifor det ikkje er laga film og TV-serie om Vangsgutane. Sjølv har han både skrive musikk til eit eige fjernsynsprogram om serien og ei lita Vangsgutsuite for strykekvartett. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...