Heim Nyhende Vegen opnar nye dører

Vegen opnar nye dører

 

– Kvivsvegen gjer kommunen meir attraktiv, seier fabrikksjef ved Ekornes Grodås AS, Knut Ove Rygg.

 

Ekornes sin fabrikk på Grodås i Hornindal er høgt spesialisert innan innvendige og synlege trekomponentar til sofaer. Dei lagar òg deler til Stressless-stolane. Bedrifta har 91 tilsette. Sjølv om ikkje rekruttering av arbeidskraft har vore ei utfordring til no, ser likevel fabrikksjef Knut Ove Rygg at mange dører opna seg då Kvivsvegen var på plass.

Les også: – Har bruk for to skriftspråk

– Me får ein mykje større region der vi kan hente inn arbeidskraft, og kortare avstandar gjer kommunen meir attraktiv, meiner han.

Bedrifta hentar òg ein økonomisk gevinst av samferdsleprosjektet.

– Reisetida for varetransporten mellom fabrikkane blir korta ned med ein time kvar veg. Det er klart det betyr noko for oss økonomisk.

Rygg meiner vegen er positiv for lokalsamfunnet, der mange bedrifter driv marginalt. Ikkje minst blir det i følgje Ekornes-sjefen viktig å få kortare avstand til flyplass, sjukehus og høgskulemiljø.

Aukar pendlinga
Kvivsvegen vil gje auka trafikk og større tilgang til bustadar. Han er viktig for Hornindal i framtida, seier næringskonsulent i Hornindal kommune, Jan Endre Nesdal.

Kvivsvegen vart opna i september i år og knyter saman bu- og arbeidsmarknaden i regionane Søre Sunnmøre og Indre Nordfjord og opnar for ferjefri E39 mellom Lote og Festøy. Vegen skal etter planen gje eit raskare samband mellom Søre Sunnmøre og Austlandet via riksveg 15 over Strynefjellet.

– Kommunen har allereie ein del pendling til Ørsta og Volda, og denne vil nok auke no, trur Nesdal. Han meiner òg det er viktig at kommunen kjem tettare på eit høgskulemiljø. Då kan ungdommane våre bu heime lenger, noko som betyr mykje.

– Tidlegare var Hornindal ein plass ein berre måtte gjennom for å kome til Stranda. No blir det ein viktig veg mellom vest og aust.

Jan Endre Nesdal meiner at hovudmålet med den nye samferdsleåra ikkje er vegen i seg sjølv, men effektane han vil gje.

Tomteprosjekt
No må ein få folk til å stoppe. Dei som passerer, må stoppe for å ete middag, og dei som et middag her, må stoppe igjen for å oppleve noko meir. Me er i gang med både nytt hyttefelt og nytt skianlegg, og vi håpar vegen vil gje fleire gjester.

– Kommunen har i tillegg eit prosjekt for å få fleire til å kjøpe bustadtomter. I år sel dei 16 tomter til 2012 kroner, 13 av desse er allereie selde.

– Det har vore ein suksess, no blir det viktig å følgje opp dei som har kjøpt. Tilgang til bustadar må til for å få ei større samfunnsutvikling.

I tillegg til Ekornes Grodås framhevar Nesdal verksemder som Total Service Kviven, som driv med solskjerming og varmepumper.

Attraktivitetsbarometeret som Telemarksforsking gjev ut, viser at Hornindal er den kommunen i Kvivsregionen som best klarer å halde på innbyggjarane sine.

– Det er viktigare at dei som bur her, trivst og blir verande her, enn at me heile tida skal arbeide for å auke folketalet, som berre eit tal, meiner Nesdal.

 

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...