Heim Nyhende Vegen vidare

Vegen vidare

Eit halvt år har gått sidan I/S Fjordvegen og Diktarvegen bestemde at dei skulle slå seg saman. – Me arbeider nå aktivt mot å få den nye aksjeselskapet på plass til nyåret, fortel Arne Kleppa, leiar for I/S Fjordvegen.

I april i år vart det vedteke at dei to organisasjonane skulle slå seg saman, som eit resultat av ein rapport laga av Telemarksforsking. Her blei det sett på kva potensiale som finst langs riksveg 13, i tillegg til kva organisasjonane må gjera for å vera liv laga i framtida.

Skiltar med innhald

– Det siste halvåret har me arbeidd mykje med å få nye eigarar inn i det nye selskapet, i tillegg til å sjå på finansieringa, seier Kleppa som kan fortelja at dei mellom anna har vore i kontakt med dei 16 kommunane vegen går gjennom, fylkeskommunen og Vestlandsrådet.

Diktarvegen og I/S Fjordvegen har sett saman ei arbeidsgruppe beståande av det nye styret. Her sit Solfrid Borge (ordførar i Ullensvang), Arne Kleppa (I&S Fjordvegen), Vidar Høviskeland (LNK), Margrete Reisæter og Roald Bergsaker (Stavanger Næringsforening).

– Me har alle trua på at dette samarbeidet vil gje styrke til vidare utvikling av vegen.

Kleppa meiner at dei saman kan skape synerigar mellom dei to organisasjonane sine interesseområde som vil føre til både engasjement og liv.

– Organisasjonane Diktarvegen og I/S Fjordvegen har same mål: me ynskjer å bygga veg og opplevingar. Ein felles visjonen gjer det enklare når me skal slå oss saman.

Ingen diktarveg utan asfalt

Trass i gode visjonar, legg ikkje Kleppa skjul på at dei går store utfordringar i møte:

– Først og fremst må me arbeida med å forbetra standarden på riksvegen, slik at dei reisande kan oppleva levande litteratur på ein trygg og effektiv veg. Dette er også noko som har blitt diskutert i arbeidsgruppa.

Rassikring av fleire strekningar langs vegen, og den påbegynte Hardangerbrua er to døme på at riksveg 13 er på veg i rett retning.

– Ei anna utfordring er marknadsføringa av vegen. Me må byggja opp vegen sin identitet slik at kvalitetane og moglegheitene den byr på blir allmenn kjende, fortel Kleppa som har stor tru på at det nye selskapet vil stå styrka i møte med desse problemstillingane.

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...