Heim Nyhende Vegen vidare

Vegen vidare

Sats på dei nolevande, sats på kulturen og ikkje berre litteraturen, ta med sidevegane og få for all del betre vegstandard.

Det var nokre av signala, og kanskje dei tydlegaste, som kom fram på konferansen Diktarvegen, ein annleis veg.

Ein rundebordskonferanse med kulturorganisasjonane gav tydelege teikn til at mykje av aktivitetane knytte til Diktarvegen har vore for usynlege, og at ein i framtida må vere varsam med å berre fokusere på fem avlidne forfattarar. Marit Eikemo, kunstnarisk leiar for Litteratursymposiet i Odda, understreka kor viktig samtidslitteraturen er for Odda og for at symposiet har levd og vakse til slikt omfang.

Arnhild Litlerè, representant for Jon Fosse-dagane, oppmoda Diktarvegen om å ta avstikkarar ut frå riksveg 13 for å få med diktarar som har sitt opphav langs sidevegane. Det vart òg peika på at det allereie finst mange gode arrangement og institusjonar knytte til riksveg 13 og dei fem diktarorganisasjonane som står bak Diktarvegen. Men det er kanskje ein idé å utvikle eit konsept som femnar alt kulturlivet langs vegen, ikkje berre litteraturen, var eit av forslaga som kom opp rundt bordet.

For lite pengar

Diktarvegen handlar ikkje berre om kultur, men også om veg og samferdsle. Parallelt med den kulturelle rundebordskonferansen var ei samling som diskuterte veg, med samferdsleminister Kleppa sine ord om rassikring og gul midtstripe frå tidlegare på dagen friskt i minne. At vegen er i tidvis slett forfatning og har sine fysiske utfordringar, var såleis ikkje eit tema i seg sjølv, men lokka likevel fram fleire forslag til korleis ein kan finansiere utbetringar og oppgraderingar.

Det er også vesentleg å halde trykket oppe på dei indre stamvegane og ikkje berre fokusere på ytre kyststamveg. Her må fylkeskommunane forplikte seg og jobbe saman mot felles mål, sa Mona H. Hellesnes, fylkesvaraordførar i Hordaland.

Må forplikte seg

Organisasjonen Fjordvegen Diktarvegen har no formalisert seg som eit aksjeselskap. Dette er den fjerde konferansen med Diktarvegen som tema, og kommunane, kulturorganisasjonane og næringslivet langs rute 13 blir no bedne om å støtte opp om organisasjonen ved å kjøpe seg inn i aksjeselskapet.

– Dette blir det viktigaste for oss no fram mot generalforsamlinga i juni. At kommunane og organisasjonane forpliktar seg, er avgjerande for at vi skal greie å få på plass den administrasjonen vi treng, og som kan jobbe med dette vidare, seier styreleiar Solfrid Borge.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...