Heim Nyhende – Godt grunnlag for folketalsvekst

– Godt grunnlag for folketalsvekst

Kommunal-og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) meiner lokale og regionale styresmakter har mykje å lære av Distriktssenteret sin rapport som viser kvifor innvandrarar vel å bli buande i distrikta. Innvandrarane sjølve nevner språkopplæring som eit verkemiddel. 

På oppdrag frå Distriktssenteret og Integrerings-og mangfaldsdirektoratet (IMDI) har Norsk Institutt for By-og Regionforskning (NIBR) kartlagt kvifor innvandrarar blir buande i distriktskommunar. Målet med kartlegginga har vore å få fram innvandrarane sine eigne erfaringar om kva som påverkar deira val om å bli buande i distrikta, ein ville også sjå på i kva grad innvandrarar får bidra med ressurasar og om aktiv deltaking påverkar bulysta.

Les også: Distriktskommunane utnyttar ikkje moglegheitene mangfald gir

– Om lag 60 distriktskommunar opplevde vekst i folketalet i 2011 på grunn av innvandringa. Det er stort potensiale i denne mangfaldige gruppa for kommunar med mål om god folketalsutvikling, seier kommunal-og regionalminiser Liv Signe Navarsete i ei pressemelding.

Innvandrarane sjølve har kome med forslag som velkomstbrev, målretta nettsider og betre og billigare språkopplæringstilbod som døme på korleis integreringa kan gjennomførast. Og dei vil ikkje har særordningar, men bidra med dei ressursane dei har.

– Rapporten gir eit interessant tilskot til å forstå kva som skal til for å inkludere innvandrarar i små lokalsamfunn. Den kan hjelpe til med å gjere tydeleg kva som må til for å auke opplevinga av bulyst for denne mangfaldige gruppa, seier Navarsete.

 

Førre artikkelVegen vidare
Neste artikkelMobiliserer motstand

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...