Heim Nyhende – Godt grunnlag for folketalsvekst

– Godt grunnlag for folketalsvekst

Kommunal-og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) meiner lokale og regionale styresmakter har mykje å lære av Distriktssenteret sin rapport som viser kvifor innvandrarar vel å bli buande i distrikta. Innvandrarane sjølve nevner språkopplæring som eit verkemiddel. 

På oppdrag frå Distriktssenteret og Integrerings-og mangfaldsdirektoratet (IMDI) har Norsk Institutt for By-og Regionforskning (NIBR) kartlagt kvifor innvandrarar blir buande i distriktskommunar. Målet med kartlegginga har vore å få fram innvandrarane sine eigne erfaringar om kva som påverkar deira val om å bli buande i distrikta, ein ville også sjå på i kva grad innvandrarar får bidra med ressurasar og om aktiv deltaking påverkar bulysta.

Les også: Distriktskommunane utnyttar ikkje moglegheitene mangfald gir

– Om lag 60 distriktskommunar opplevde vekst i folketalet i 2011 på grunn av innvandringa. Det er stort potensiale i denne mangfaldige gruppa for kommunar med mål om god folketalsutvikling, seier kommunal-og regionalminiser Liv Signe Navarsete i ei pressemelding.

Innvandrarane sjølve har kome med forslag som velkomstbrev, målretta nettsider og betre og billigare språkopplæringstilbod som døme på korleis integreringa kan gjennomførast. Og dei vil ikkje har særordningar, men bidra med dei ressursane dei har.

– Rapporten gir eit interessant tilskot til å forstå kva som skal til for å inkludere innvandrarar i små lokalsamfunn. Den kan hjelpe til med å gjere tydeleg kva som må til for å auke opplevinga av bulyst for denne mangfaldige gruppa, seier Navarsete.

 

Førre artikkelVegen vidare
Neste artikkelMobiliserer motstand

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...