Heim Nyhende – Godt grunnlag for folketalsvekst

– Godt grunnlag for folketalsvekst

Kommunal-og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) meiner lokale og regionale styresmakter har mykje å lære av Distriktssenteret sin rapport som viser kvifor innvandrarar vel å bli buande i distrikta. Innvandrarane sjølve nevner språkopplæring som eit verkemiddel. 

På oppdrag frå Distriktssenteret og Integrerings-og mangfaldsdirektoratet (IMDI) har Norsk Institutt for By-og Regionforskning (NIBR) kartlagt kvifor innvandrarar blir buande i distriktskommunar. Målet med kartlegginga har vore å få fram innvandrarane sine eigne erfaringar om kva som påverkar deira val om å bli buande i distrikta, ein ville også sjå på i kva grad innvandrarar får bidra med ressurasar og om aktiv deltaking påverkar bulysta.

Les også: Distriktskommunane utnyttar ikkje moglegheitene mangfald gir

– Om lag 60 distriktskommunar opplevde vekst i folketalet i 2011 på grunn av innvandringa. Det er stort potensiale i denne mangfaldige gruppa for kommunar med mål om god folketalsutvikling, seier kommunal-og regionalminiser Liv Signe Navarsete i ei pressemelding.

Innvandrarane sjølve har kome med forslag som velkomstbrev, målretta nettsider og betre og billigare språkopplæringstilbod som døme på korleis integreringa kan gjennomførast. Og dei vil ikkje har særordningar, men bidra med dei ressursane dei har.

– Rapporten gir eit interessant tilskot til å forstå kva som skal til for å inkludere innvandrarar i små lokalsamfunn. Den kan hjelpe til med å gjere tydeleg kva som må til for å auke opplevinga av bulyst for denne mangfaldige gruppa, seier Navarsete.

 

Førre artikkelVegen vidare
Neste artikkelMobiliserer motstand

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...