Heim Nyhende Veit for lite om datalagring

Veit for lite om datalagring

Datalagringsdirektivet vil få konsekvensar for alle som tilbyr  breibandstenester, som til dømes kommunale kraftselskap. Men kunnskapen om direktivet er for dårleg, meiner NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

Blir datalagringsdirektivet innført vil alle offentlege kommunikasjonstilbydarar  bli pålagde å lagre data knytte til bruk av telefon og internett. All data skal lagrast mellom 6 og 24 månader, og berre politiet med løyve frå dommar kan få tilgang til dei.

Denne lagringa vil gjelde netteleverandørar, som til dømes kommunale kraftselskap som tilbyr breiband til sine kundar, forklarar Trond Smaavik, styremedlem i NITO.

For nettilbydarane vil dette og handle om å ha den rette kompetansen på plass når data skal lagrast og handterast. Korleis kostnadane ved eventuelt innkjøp av lagringsutstyr skal fordelast er heller ikkje avklart.

NITO hadde nyleg ei undersøking mellom sine medlemer kor 63,9 prosent av dei spurte ikkje har noka meining om saka eller ikkje kjenner til datalagringsdirektivet.

Trond Smaavik trur at mange føler seg distanserte frå teknologien og difor ikkje har ei meining om dette.

– Mange reflekterer nok ikkje så mykje over kva som skjer i bakgrunnen medan vi snakkar i telefonen eller jobbar på internett.  Når det gjeld datalagringsdirektivet, så forventer kanskje folk at dette er noko politikarane tek hand om.

Sjølv meiner han konsekvensane med å lagre slike data over tid er mange og bør utgreiast betre før ein går til det skritte å byrje ei systematisk lagring.

– Det viktigaste i ein slik samanheng er å sikre at ein har mekanismar som hindrar planting og lekkasje av informasjon. Det er ein enkel sak å forfalske datatrafikk som så blir lagra.

Smaavik meiner vidare at behovet for datalagring ikkje er godt nok dokumentert.

Datalagringsdirektivet er no ute på høyring til 12. april 2010.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Gratis boktips til nettsidene til bibliotek og skular

No kan du få siste bokmeldingar, bokomtalar og forfattarintervju frå Lesedigg.no direkte inn på nettsidene til biblioteket eller skulen din. I juni opna den nye...

125 årsjubileum for Tarjei Vesaas : – Kanskje den fremste litteraturen som er skriven i dette landet

Som tenåring gjekk Tore Renberg til lokalavisa for å kjøpe eit portrett av forfattaridolet sitt, medan kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen framleis sit med...

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...