Heim Nyhende Veit for lite om datalagring

Veit for lite om datalagring

Datalagringsdirektivet vil få konsekvensar for alle som tilbyr  breibandstenester, som til dømes kommunale kraftselskap. Men kunnskapen om direktivet er for dårleg, meiner NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

Blir datalagringsdirektivet innført vil alle offentlege kommunikasjonstilbydarar  bli pålagde å lagre data knytte til bruk av telefon og internett. All data skal lagrast mellom 6 og 24 månader, og berre politiet med løyve frå dommar kan få tilgang til dei.

Denne lagringa vil gjelde netteleverandørar, som til dømes kommunale kraftselskap som tilbyr breiband til sine kundar, forklarar Trond Smaavik, styremedlem i NITO.

For nettilbydarane vil dette og handle om å ha den rette kompetansen på plass når data skal lagrast og handterast. Korleis kostnadane ved eventuelt innkjøp av lagringsutstyr skal fordelast er heller ikkje avklart.

NITO hadde nyleg ei undersøking mellom sine medlemer kor 63,9 prosent av dei spurte ikkje har noka meining om saka eller ikkje kjenner til datalagringsdirektivet.

Trond Smaavik trur at mange føler seg distanserte frå teknologien og difor ikkje har ei meining om dette.

– Mange reflekterer nok ikkje så mykje over kva som skjer i bakgrunnen medan vi snakkar i telefonen eller jobbar på internett.  Når det gjeld datalagringsdirektivet, så forventer kanskje folk at dette er noko politikarane tek hand om.

Sjølv meiner han konsekvensane med å lagre slike data over tid er mange og bør utgreiast betre før ein går til det skritte å byrje ei systematisk lagring.

– Det viktigaste i ein slik samanheng er å sikre at ein har mekanismar som hindrar planting og lekkasje av informasjon. Det er ein enkel sak å forfalske datatrafikk som så blir lagra.

Smaavik meiner vidare at behovet for datalagring ikkje er godt nok dokumentert.

Datalagringsdirektivet er no ute på høyring til 12. april 2010.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...