Heim Nyhende Venstre-leiar ikkje fornøgd med språkpolitikken til Høgre

Venstre-leiar ikkje fornøgd med språkpolitikken til Høgre

Venstre-leiar Terje Breivik er ikkje fornøgd med sidemålspolitikken til Høgre. – Som å gjere algebra valfritt i matte, seier han.

Venstreleiaren seier i eit brev til Aftenposten at han reagerer på Høgre si nedprioritering av språkkunnskap og at dei ikkje verdset det å lære båe målformene. Han tar til orde for å starte sidemålsundervisninga enno tidlegare i skulen, og meiner båe målformene i større grad bør brukast i andre fag enn norsk.

Utdanningspolitisk talskvinne i Høgre, Elisabeth Aspaker, har tidlegare uttalt til Aftenposten at partiet vil ha ei styrking av framandspråka i staden for norske dialektar. Utanfor dei norske grensene er det ikkje mange som snakkar norsk og det trengst heller auka kunnskapar i språk som tysk, spansk og fransk, seier ho.

Breivik likar ikkje det han høyrer og håper no at Høgre vil snu. – Eg håper og trur at landsmøtet til Høgre vi besinne seg og innser at nynorsken må styrkast og ikkje svekkjast, seier han til Aftenposten i dag.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...