Heim Nyhende – Vestlandet får sitt beste turistår nokosinne

– Vestlandet får sitt beste turistår nokosinne

Fredag blei overnattingstala for august lagt fram, og administrerande direktør i Fjord Norge Kristian Jørgensen slå fast at turistnæringa i vestlandsfylka går mot eit toppår.

 

Overnattingstala for august blei lagt fram av Statistisk sentralbår (SSB) fredag, og med det kan dei åtte første månadene av reiselivsåret summerast opp.

– Eg veit at tala for september òg blir veldig gode. Vestlandet kjem til å få sitt beste turistår nokosinne, seier administrerande direktør i Fjord Norge, Kristian Jørgensen.

LES OGSÅ: Norske fjordbygder banar veg

Gode tal for Vestlandet
Fjord Norge-sjefen viser til at utanlandsveksten for hotella i dei fire vestlandsfylka er på 16 prosent til no i år, dersom ein måler mot same periode i fjor. Med det er vestlandsregionen med på å trekkje dei nasjonale tala oppover, viser han til. Også augusttala står sterkt aleine.

– Augusttala er fantastisk gode. På hotellsida er det ein vekst frå utlandet på 22,9 prosent. Eg kan ikkje hugse sist vi hadde så gode augusttal i dei åra eg har vore i Fjord Norge, fortel han.

Jørgensen viser til at det samla for hotell, campingplassar, hyttegrender og vandrarheimar i Fjord Noreg er det ein vekst frå utlandet på 13,4 prosent sett opp imot same månad i fjor, som er over den nasjonale veksten.

LES OGSÅ: Aktive feriar er i vinden

Nasjonal hotellvekst
Ser ein på landet under eitt, blei det i dei tre sommarmånadene i år registrert 7,8 millionar overnattingar ved norske hotell. Det er 662.000 fleire enn i juni, juli og august i fjor. Dette svarar til ein auke på ni prosent, ifølgje dei ferske tala frå SSB.

Talet på utanlandske overnattingar gjekk opp åtte prosent sett opp imot sommarmånadene i fjor, medan auken i norske overnattingar er på tolv prosent.

Ser ein berre på august månad var det 2,5 millionar overnattingar ved hotella i Noreg denne månaden, som er ein auke på seks prosent sett opp imot august 2014.

– Med det stadfestar augusttala endå ein rekordsommar for norske hotellovernattingar, skriv SSB.

Innanfor ferie- og fritidsovernattingar er det ein auke på 16 prosent frå august 2014 til august i år.

LES OGSÅ: Norske stavkyrkjer stadig meir populære

Vekst for camping og hytte
Også dei norske campingplassane kan notere ein vekst i august i år, sett opp imot same månad i fjor. 1,3 millionar overnattingar utgjer ein vekst på fem prosent.

For hyttegrendene blei det registrert 340.000 overnattingar i august, også det ein oppgang på fem prosent frå same månad i fjor. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...