Heim Nyhende Vestlandsavtale får mykje kritikk

Vestlandsavtale får mykje kritikk

Mange stader i både Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane blir det meir enn murra mot den manglande avklaringa av målform i intensjonsavtalen mellom dei tre fylka.

– Ein avtale som dette set nynorsken på spel i Noreg, seier fylkestingsrepresentant Bjørn Erik Hollevik (H) i Sogn og Fjordane til avisa Firda.

For han er det ikkje aktuelt å stemme for ein intensjonsavtale utan at han heilt eintydig seier at nynorsk skal vere det offisielle skriftspråket i det nye vestlandsfylket. I avtalen har forhandlarane nøydd seg med å konstatere at «nynorsk har vore, og er, ein viktig felles identitetsbyggar».

– Eg blir heilt forferda når KrFs fylkesordførar i Rogaland, Solveig Tengesdal, meiner det er heilt unaturleg å skrive nynorsk i Rogaland. Reaksjonen min er den same når partikollegaen min Janne Johnsen er forskrekka over at ein i det heile vurderer å bruke nynorsk. Eg forstår ikkje kvifor dei er så forskrekka, for viss ikkje eit vestlandsfylke skal ha nynorsk som skriftspråk, kven skal då ha det? spør Hollevik og peikar på at nynorsken står sterkt utanfor dei store byane i både Rogaland og Hordaland.

– Bør vere nynorskregion
Ordførar i nynorskkommunen Klepp i Rogaland Ane Mari Breut Nese (H) er heilt einig med Hollevik og undrar seg over at det målformnøytrale Rogaland eventuelt skulle krevje at også det nye storfylket legg seg på denne linja.

– Viss vi skal ha ein vestlandsregion, så burde det vere ein nynorskregion. Eg kan ikkje heilt forstå kvifor Rogaland skulle stille dette som eit krav. Nynorsk er jo bygd på den dialekten vi har her i denne delen av landet, seier Nese til Nationen.

Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane avviste fredag overfor Nynorsk pressekontor at nynorsken er ofra til fordel for språknøytralitet i forhandlingane.

– Vi føler nynorsken er godt teken vare på når vi har skrive at han skal vera ein viktig del av identiteten vår. Nynorsken er slett ikkje forhandla vekk, men vi har ikkje gått djupare i forhandlingane no. Det var mange andre krevjande punkt som måtte settlast, sa Følling.

– Har ein arv å forvalte
Leiar i kommunalkomiteen på Stortinget Helge André Njåstad (Frp) er fornøgd med framdrifta til dei tre fusjonskandidatane, men meiner òg dei må passe på nynorsken i forhandlingane.

– Det er bra viss nynorsken ikkje kjem dårlegare ut av desse reformene. Eg håper dei folkevalde veit at dei har ein arv å forvalte, seier Njåstad, som sjølv kjem frå Austevoll og Hordaland.

Fredag skreiv elles Stavanger Aftenblad at eit fleirtal av representantane i fylkestinget i Rogaland kan komme til å gå mot intensjonsavtalen med dei to fylka i nord. I oljefylket ser dei både åleinegang og ei samanslåing med Agder-fylka som gode alternativ. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...