Heim Nyhende Vil bli betre kommunar

Vil bli betre kommunar

88 kommunar har no søkt om å få bli med i programmet Saman om ein betre kommune.

Programmet er eit samarbeid mellom regjeringa, KS og arbeidsgjevarorganisasjonane. Målet med programmet er å få kommunane til å arbeide for å redusere sjukefråværet og uønskt deltidsarbeid, auke kompetanse og rekruttering til kommunale jobbar og auke omdømmet til kommunen.

Saman om ein betre kommune byggjer på Kvalitetskommuneprogrammet som vart avslutta i 2010. Kvalitetskommuneprogrammet viste at samarbeid lokalt mellom dei folkevalde, dei administrative leiarane og dei tilsette og tillitsvalde var viktig for å oppnå resultat, heiter det på programmet si heimeside.

Kven av dei 88 søkjarkommunane som får bli med i programmet, vil truleg bli kjent innan midten av september. Kommunane må sjølve setje eigne mål og planar for arbeidet, og programmet skal vare ut 2015. Det er Kommunal- og regionaldepartementet som har ansvaret for programmet.

Førre artikkelSpråk og fotball
Neste artikkelVil skape meir liv i bygda

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...