Heim Nyhende Vil diskutere fiberutbygging

Vil diskutere fiberutbygging

Medan somme område i landet får dobbelt sett med fiberlinjer, får andre ingenting. No vil It-forum Sogn og Fjordane diskutere fiberutbygging i distrikts-noreg med politikarane.

– Vi ser dette som dårleg samfunnsøkonomi. Det må meir styring og regulering til, slik at ein ikkje får dobbelt opp i heile landet, seier styreleiar Atle Hamar i It-forum Sogn og Fjordane til Computerworld/Idg.no. Forumet har sett seg lei på at kommersielt interessante område i landet har fleire fiberlinjer liggjande parallelt, medan distrikta slit med å få ei linje til alle hus.

It-forumet har no sendt eit brev til Samferdsledepartementet og Kommunal- og regionaldepartmentet kor dei ber om å få diskutere det dei meiner er fleire uheldige trekk i breibandsutviklinga.

Også Bredbåndsforum Sogn og Fjordane er involverte i spørsmålet. Leiar Jenny Følling seier dette er utfordringar som ikkje er spesielle for Sogn og Fjordane, men at desse diskusjonane også føregår internasjonalt.

Dei to foruma føreslår mellom anna at konsesjonsvilkåra for breibandsutbygging blir endra slik at ein stimulerer til betre utbygging i avsidesliggjande strøk og unngår dobbel utbygging i pressområda.

Jenny Følling meiner fibernett må byggjast med offentlege midlar og regulerast slik at dei som får støtte til å byggje ut også har driftsansvar. Samstundes må det vere rom for at andre aktørar får bruke nettet til å sende ut trafikk.

– Skal offentlege pengar brukast på utbygging må det vere krav om at andre aktørar kan bruke fiberen utan at vilkåra og prisen er urimeleg, seier ho.

Kjelde: idg.no

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...