Heim Nyhende Vil fjerna urettferdige kommuneskilnader

Vil fjerna urettferdige kommuneskilnader

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) foreslår å endra fordelinga av inntektene mellom kommunane for å jamna ut det ho meiner er urettferdige skilnader mellom rike og fattige kommunar.

Navarsete la tysdag fram forslag for Stortinget om omfattande endringar i korleis inntektene til kommunane skal fordelast.

– Kriteria for kor mykje pengar dei einskilde kommunane skal få har ikkje endra seg på 15 år. Samtidig har samansetjinga av befolkninga, levekår og busetjingsmønsteret endra seg. No har vi gjort om kostnadsnøklane så kartet skal stemma betre med terrenget, seier Navarsete.

Ei viktig endring er at det øyremerkte tilskotet til barnehagane no blir innlemma i rammefinansieringa til kommunane, noko som betyr ei vesentleg omfordeling av desse midlane mellom kommunane. Regjeringa foreslår vidare å redusera skattedelen av inntektene til kommunane frå 45 til 40 prosent.

– Éi av dei viktigaste inntektsskilnadene mellom kommunane kjem av skilnader i skatteinntekter. Ved å redusera skattedelen vil det gje betre grunnlag for meir likeverdige velferdstenester over heile landet, seier Navarsete.

Regjeringa foreslår å redusera småkommunetilskotet med 1 million kroner og å redusera Nord-Noreg og Namdalstilskotet med 10 prosent. Det blir samtidig gjort forslag om å innføra eit nytt storbytilskot til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Det er sett av 400 millionar kroner til å hjelpa kommunane som taper mest på omlegginga. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...